Bytomskie Centrum Kultury

Bytomskie Centrum Kultury

Dyrektor naczelny

Mariusz Wróbel

ul. Żeromskiego 27 Bytom

tel. 032 389 31 09/10 faks 032 387 06 68

sekretariat@becek.pl

www.becek.pl

Archiwum