EN
28.10.2021, 12:59 Wersja do druku

Białystok. Projekty Teatru Dramatycznego w 2021 roku

Prezentacja spektakli zagranicą, promocja literatury romantycznej wśród młodzieży, warsztaty pisania scenariuszy lekcji teatralnych czy digitalizacja archiwum Teatru - to niektóre z projektów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Na ich realizację w 2021 roku Teatr pozyskał ponad 1,4 mln złotych z budżetu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Województwa Podlaskiego.

fot. Urszula Bondaruk

Zaledwie w październiku zakończył się Festiwal „Kierunek Wschód”, prezentujący kulturę pogranicza, w tym przedstawienia zza wschodniej granicy Polski, a już w listopadzie i grudniu Teatr Dramatyczny w Białymstoku pokaże w Gruzji i Armenii swoje dwa spektakle „Błoto” oraz „Treny” w ramach projektów „Kierunek Telawi” i „Kierunek Erywań”. 

– Bardzo się cieszę, że już niebawem uda nam się pojechać ze spektaklami do Gruzji i do Armenii. Jest to kolejny krok w pogłębianiu wieloletniej współpracy Teatru Dramatycznego z teatrami ze wschodniej Europy. Na przełomie września i października gościliśmy w Białymstoku m.in. grupy teatralne z Telawi i Erywania. Teraz przyszedł czas na rewizytę - prezentację spektakli z naszego bieżącego repertuaru i promocję dorobku polskiej kultury u naszych zagranicznych partnerów – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego. 

W listopadzie i grudniu Teatr zrealizuje też projekty z pogranicza teatru i edukacji kulturalnej: „Poezja – Lubię to!” oraz warsztaty „Teatr – Lubię to! Sezon 3”.

– Projekt „Poezja – Lubię to!” jest działaniem, którego celem jest przybliżenie uczniom literatury romantycznej, zwłaszcza twórczości najwybitniejszych przedstawicieli polskiego romantyzmu, czyli Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Cypriana Kamila Norwida. Naszym celem jest tchnięcie życia i prawdziwych emocji we frazy, które młodym ludziom mogą wydawać się anachroniczne i niezrozumiałe. Ocena uczniów jednak bywa pochopna, gdyż po przeczytaniu tych XIX-wiecznych tekstów, okazuje się, że na wiele rzeczy patrzymy tak samo, jak nasi przodkowie. A jeśli nawet są różnice w postrzeganiu świata, to aktorska interpretacja pozwoli odtworzyć atmosferę minionych czasów. A to z kolei jest bezcennym doświadczeniem, warunkującym ciągłość polskiej tradycji – zachęcała Magdalena Dziejma, polonistka z VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. 

– Tegoroczna edycja projektu „Teatr – Lubię to!” będzie się różniła od dotychczasowych. W tym roku skupimy się na współpracy pomiędzy aktorami i nauczycielami z przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich przy tworzeniu scenariuszy lekcji teatralnych. To będzie dla mnie cenne doświadczenie, gdyż uczestnicząc w tym projekcie będę miał okazję poznać perspektywę nauczyciela szkoły średniej, dowiem się jak w praktyce takie zajęcia dla młodzieży powinny wyglądać, by zaciekawić młodego odbiorcę. Myślę, że w wyniku współpracy nauczyciel-aktor powstanie profesjonalny program teatralny, który będzie dopasowany do możliwości i potrzeb zarówno nauczycieli, jak i dzieci oraz młodzieży – mówił Bernard Bania, aktor Teatru.

To nie jedyny projekt, który doczekał się kontynuacji w Teatrze Dramatycznym. W ramach programu „Kultura cyfrowa 2021” instytucja jest na etapie ukończenia procesu digitalizacji 5.000 obiektów-materiałów związanych z tworzeniem spektakli w Teatrze Dramatycznym od 1944 roku. Są to m.in. afisze, scenariusze, archiwalne fotografie czy projekty scenografii i kostiumów.

- Cieszymy się, że już po raz czwarty mieliśmy szansę dokonać digitalizacji niezwykle cennego zbioru, który znajduje się w Teatrze Dramatycznym. Kiedy w 2018 roku otwieraliśmy archiwum artystyczne dla pasjonatów teatru, nie sądziliśmy, że będzie to jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez naszą instytucję. Równie istotna jest dla nas także kolejna szansa na rozwój infrastrukturalny. W tym roku mogliśmy dokonać rozbudowy systemu oświetleniowego o kolejne reflektory. W planach mamy także zakup rzutników multimedialnych. Nowe urządzenia będą nam służyły w czasie prezentacji spektakli na gościnnych scenach. Docelowo staną się częścią wyposażenia wyremontowanej siedziby, przy ul. Elektrycznej 12 - powiedziała dr Martyna Faustyna Zaniewska, Zastępca Dyrektora Teatru Dramatycznego.

Oprócz wspomnianych projektów instytucja planuje nagranie i wydanie płyty z utworami ze spektaklu „Sopoćko”. Na wydawnictwie znajdą się psalmy, które wykonają aktorzy Teatru Dramatycznego w nowych aranżacjach, przygotowanych przez kompozytora i aranżera, Marka Kubika. 

- Użyte w spektaklu psalmy, to część jego ilustracji muzycznej. W tej chwili podstawowym założeniem nowych aranżacji jest ich przekształcenie do formy płytowej. Muszą funkcjonować jako pełnowymiarowe utwory, co wiąże się ze sporym dobudowaniem muzyki. Bardzo dużą wartością dodaną będzie wykonanie części instrumentalnej przez żywych muzyków. Będzie to mały skład orkiestrowy z Opery i Filharmonii Podlaskiej. Oczywiście warstwę wokalną wykonają aktorzy Teatru Dramatycznego. Zmieni się też nieco charakter utworów. Wgłębiając się w życiorys ks. Sopoćki oraz jego relację ze św. Faustyną, postanowiłem dołożyć swoje odczucia tej historii - powiedział Marek Kubik.

Realizacja zadań nie byłaby możliwa gdyby nie dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

- Na realizację wszystkich zadań otrzymaliśmy w sumie 1.418.300 zł, w tym 653.300 zł pochodziło z budżetu Ministerstwa Kultury, zaś 765.000 zł to dotacja ze środków Województwa Podlaskiego. Dziękuję za zaufanie wszystkim podmiotom, które wspierają nas finansowo. To motywuje nasz zespół do podejmowania kolejnych działań mających na celu promocję sztuki teatralnej w różnych formach wśród mieszkańców Białegostoku i regionu - dodał Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

Więcej informacji na temat projektów realizowanych przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku można znaleźć na stronie dramatyczny.pl/projekty.


PROJEKTY REALIZOWANE

PRZEZ TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU 

W 2021 ROKU

KIERUNEK TELAWI oraz KIERUNEK ERYWAŃ

W dniach 3 – 9 listopada br. w ramach projektu „Kierunek Telawi” Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zaprezentuje na scenie Państwowego Teatru Dramatycznego im. Waży Pszaweli w Telawi w Gruzji dwa spektakle z bieżącego repertuaru: „Błoto” w reżyserii Martyny Łyko oraz „Treny” w reżyserii Grzegorza Suskiego. A już w grudniu (7 - 15) oba tytuły Teatr zagra przed ormiańską publicznością w Narodowym Akademickim Teatrze im. Gabriela Sundukyana w Armenii w ramach projektu „Kierunek Erywań”. Celem obu zadań jest promocja kultury polskiej poprzez prezentację spektakli z repertuaru Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Na realizację projektu „Kierunek Telawi” pozyskano 80.000 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 80.000 zł.

Zadanie „Kierunek Erywań” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 54.000 zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 54.000 zł.

POEZJA – LUBIĘ TO!

Zadanie ma na celu popularyzować czytelnictwo poprzez cykl audycji internetowych. Chcemy przypomnieć i zachęcić czytelników do zapoznania się z dziełami epoki romantyzmu, a zwłaszcza z twórczością polskich wieszczów – Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego. „Poezja – Lubię to!” opiera się na współpracy aktorów Teatru Dramatycznego z filologami. Kanwą projektu będzie poezja z kanonu poezji polskiej i światowej, będąca w programie nauczania szkół podstawowych i średnich. Nagrania poprzedzą konsultacje z metodykami i pedagogami, którzy wezmą czynny udział w tworzeniu scenariuszy każdej audycji. Materiały będą udostępnione w Internecie. Powstałe materiały będą mogły posłużyć jako materiał dydaktyczny zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i zdalnym.

Zadanie „Poezja – Lubię to!” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 27.300 zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 28.000 zł.

TEATR – LUBIĘ TO! SEZON 3

To trzecia edycja warsztatów, podczas której aktorzy i pedagodzy połączą dwie dziedziny: teatr i edukację. W ramach zadania powstanie zbiór scenariuszy lekcyjnych oparty o zagadnienia z zakresu wiedzy o teatrze oraz odnoszący się do przedstawień lekturowych z repertuaru naszego Teatru, a więc spektakli: Koziołek Matołek, Węgierka i OlekHobbitTreny oraz Kopciuszek. Pary aktorsko-pedagogiczne będą pracować nad materiałami dla trzech grup wiekowych. W ramach współpracy powstaną scenariusze lekcji dla: przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pracę nad scenariuszami lekcji poprzedzą warsztaty z profesjonalnym pedagogiem teatralnym. Finałem zadania będzie przeprowadzenie przez każdy z duetów lekcji pokazowych. Zostaną one zorganizowane w oparciu o przygotowane materiały dla każdej z grup wiekowych. 

Na realizację projektu „Teatr – Lubię to! Sezon 3” pozyskano 80.000 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 80.000 zł.

ARCHIWUM CYFROWE TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU – ETAP IV

Projekt zostanie zrealizowany w ramach programu „Kultura cyfrowa 2021”. Głównym celem zadania jest opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego naszego Teatru, które znajdują się w naszym archiwum artystycznym oraz udostępnienie ich w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Digitalizacji zostaną poddane materiały związane z tworzeniem spektakli w Teatrze Dramatycznym od 1944 roku, które są zachowane w archiwum artystycznym Teatru Dramatycznego. Są to projekty scenografii, kostiumów, scenariusze, plakaty, dokumentacja fotograficzna spektakli i druki ulotne dotyczące przedstawień. Materiały zostaną opisane metadanymi umożliwiającymi identyfikację zarówno samego materiału, jak i powiązanych z nim autorów. W ramach zadania zostanie zdigitalizowanych 5 000 obiektów.

Na realizację projektu „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap IV” pozyskano 45.000 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 33.000 zł.

ZAKUP SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I MULTIMEDIALNEGO – ETAP II (2021)

Zadanie zakłada zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego, niezbędnego do codziennej działalności Teatru. Z powodu generalnego remontu, aby móc prowadzić dalszą działalność musimy zadbać o zakup sprzętu niezbędnego do prezentacji spektakli poza naszą siedzibą. W 2020 roku udało się uzupełnić park oświetleniowy o nowe elementy, to jednak wciąż za mało, aby prowadzić w pełni profesjonalną działalność, dlatego w 2021 r. chcemy rozbudować system oświetleniowy oraz zakupić nowe rzutniki multimedialne; te planowane do zakupu sprzęty są niezbędne do prezentacji spektakli w trakcie remontu, poza naszą siedzibą, ale jednocześnie będą nam służyły także po zakończeniu tej inwestycji.

Zadanie „Zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego – etap II (2021)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 195.000 zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 485.000 zł.

SOPOĆKO – NAGRANIE I WYDANIE PŁYTY

Zadanie polega na nagraniu i wydaniu płyty „Sopoćko” z psalmami, które pojawiły się w spektaklu o bł. ks. Michale Sopoćce, spowiedniku św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Na wydawnictwie znajdzie się 10 psalmów, które zaśpiewają aktorzy Teatru Dramatycznego przy akompaniamencie cenionych białostockich muzyków, pod kierownictwem pianisty, kompozytora i aranżera – Marka Kubika. Płyta, wydana w 1.000 egzemplarzy będzie dystrybuowana bezpłatnie.

Zadanie „Sopoćko – nagranie i wydanie płyty!” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 22.000 zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 50.000 zł.

KIERUNEK WSCHÓD V

„Kierunek Wschód” to jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych organizowanych przez Teatr Dramatyczny. Co roku, w stolicy województwa podlaskiego swoje spektakle prezentują artyści z Polski i zagranicy. Głównym celem przeglądu jest upowszechnianie twórczości artystów z krajów Partnerstwa Wschodniego i kultury pogranicza. Festiwal z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem publiczności.

Festiwal „Kierunek Wschód V” został sfinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 150.000 zł oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 150.000 zł.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne