Apollo z Bellac
Premiera – 17.03.1958

Apollo z Bellac

reż. Hanuszkiewicz Adam

reżyseria

Adam Hanuszkiewicz

przekład

Maria Serkowska

przekład

Karol Hubert Rostworowski

scenografia

Xymena Zaniewska

scenografia

Ryszard Zaniewski

Obsada:

Jacek Woszczerowicz (Dyrektor)
Kalina Jędrusik (Agnieszka)
Adam Hanuszkiewicz (Apollo)
Justyna Kreczmarowa (Teresa)
Jadwiga Marso (Panna Chewredent)
Henryk Szletyński (Sekretarz generalny)
Zdzisław Lubelski (Woźny)
Stanisław Jaworski (Lepedura)
Stanisław Kwaskowski (Rasennik)
Alfred Łodziński (Szulce)

Teatr Telewizji

Archiwum