EN
10.03.2020, 16:44 Wersja do druku

Lublin. Dorota Ignatjew deklaruje udział w konkursie na dyrektora Teatru Osterwy

mat. organizatora

Członkowie KZ ZZAP oraz Koła ZASP przy Teatrze Osterwy poprosili Dorotę Ignatjew o udział w konkursie na dyrektora. Obecna dyrektorka lubelskiej sceny wyraziła zgodę.

5.03.2020 Lublin

Zarząd KZ ZZAP oraz Koła ZASP przy Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Do Sz. P. Doroty Ignatjew

Dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Członkowie KZ ZZAP oraz Koła ZASP przy Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie zwracają się do Szanownej Pani Doroty Ignatjew z prośbą o udział w konkursie na Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz na podstawie uchwał przyjętych przez wymienione wyżej organizacje społeczne, deklarują poparcie dla jej kandydatury w konkursie na Dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Prosimy o podjęcie decyzji o udziale w konkursie do dnia 10.03.2020.

Z wyrazami szacunku:

Przewodniczący Koła ZASP

przy Teatrze im. J. Osterwy

w Lublinie

Paweł Kos

Z upoważnienia przewodniczącego

KZ ZZAP

Wojciecha Dobrowolskiego

Daniel Salman

W odpowiedzi na pismo Zarządu KZ ZZAP oraz Koła ZASP, w dniu 10.03.2020 na spotkaniu z pracownikami Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie Dorota Ignatjew wyraziła zgodę.

Źródło:

Materiał nadesłany

Data publikacji oryginału:

10.03.2020