14.09.2021, 15:22 Wersja do druku

Zielona Góra. Umowa na II etap budowy szkoły muzycznej podpisana

Prawie 32,7 mln zł będzie kosztował II etap budowy nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Zielonej Górze. We wtorek podpisano umowę na realizację drugiego etapu tej inwestycji – poinformowała dyr. Szkoły Honorata Górna, która zawarła umowę z wykonawcą.

Zakres prac II etapu inwestycji obejmuje dokończenie budowy budynku edukacji artystycznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz budowę budynku koncertowego z salami kameralną i koncertową w stanie surowym zamkniętym.

Oba te obiekty docelowo będą stanowiły integralną całość. W pierwszym etapie inwestycji powstały fundamenty segmentu edukacyjnego do poziomu stropu nad parterem. Rozbudowa szkoły ruszyła w 2020 r. Wartość I etapu wyniosła ok. 4,5 mln zł.

Wykonawcą II etapu inwestycji została firma Exalo Drilling SA oddział Diament w Zielonej Górze. Zgodnie z umową na realizację zadania przewidziano 29 miesięcy. Tym samym na początku 2024 r. powinien zostać oddany do użytku budynek edukacyjny, a budynek koncertowy będzie przewidziany do wykończenia w III etapie realizacji inwestycji.

Obecnie szkoła mieści się w dwóch lokalizacjach, w obu przypadkach w budynkach mających ponad sto lat. Jedna z kamienic znajduje się przy al. Niepodległości, a druga przy ul Chrobrego. Dzieli je spora odległość. Stan, funkcjonalność budynków i konieczność przemieszczania się uczniów nie ułatwiają kształcenia.

„Nowa szkoła będzie przystosowana do potrzeb edukacji artystycznej z salą koncertową i kameralną w światowym standardzie akustycznym. Uczniowie będą realizować zajęcia edukacyjne w ramach jednego obiektu, bez konieczności przechodzenia z budynku do budynku. Powstanie tak bardzo potrzebny i długo oczekiwany nowoczesny obiekt dla szkoły, a tym samym dla miasta i całego województwa” – powiedziała dyr. szkoły Honorata Górna.

Państwowa Szkoła Muzyczna stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze kształci 360 uczniów pod kierunkiem 62 muzyków - artystów w ramach indywidualnych lekcji instrumentu oraz innych zajęć grupowych.

Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Nauka w szkole jest bezpłatna. W 2020 roku szkoła obchodziła jubileusz 70-lecia.

Inwestycja związana z budową nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze jest finansowana przez resort kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne