EN
28.02.2023, 11:21 Wersja do druku

Wrocław. Zarząd województwa podjął uchwałę o zamiarze odwołania dyrektor Opery Wrocławskiej

Zarząd województwa dolnośląskiego jednogłośnie podjął uchwałę o zamiarze odwołania ze stanowiska dyrektor Opery Wrocławskiej Haliny Ołdakowskiej. Powodem - jak podkreślono - jest naruszenie prawa w zakresie dyscypliny finansów publicznych.

fot. mat. teatru

Władze województwa poinformowały, że zamiar odwołania dyrektor Opery Wrocławskiej z zajmowanego stanowiska poprzedziły negatywne wyniki kontroli przeprowadzonej w Operze przez Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej działającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej wydanego po zawiadomieniu złożonym przez Rzecznika Finansów Publicznych.

„Zarząd województwa dolnośląskiego podjął uchwałę o zamiarze odwołania Pani Haliny Ołdakowskiej ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej z powodu naruszenia prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem. Pani Halina Ołdakowska została dwukrotnie uznana winną naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Regionalną Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Na Dyrektor Opery nałożono karę nagany oraz upomnienia” – wyjaśnił członek zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztof Maj.

Jak wskazano, kontrola NIK wykazała negatywną ocenę działalności Opery w zakresie: organizacji, kwestii zatrudnienia, udzielania zamówień publicznych oraz gospodarki finansowej, stwierdzając w poddanych kontroli obszarach nieprawidłowości dotyczące m.in. udzielenia dwóch zamówień publicznych dotyczących stosowania trybu zamówień z wolnej ręki. "Mowa o umowie z firmą MK Vocal Art Mariusz Kwiecień Pana Mariusza Kwietnia, którego zatrudniono w charakterze dyrektora artystycznego na łączną kwotę prawie 3 mln złotych oraz kontrakcie z Panem Bassemem Akiki na kwotę blisko 1 mln zł” – podano.

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wykazała z kolei niezgodne z prawem dokonywanie płatności bieżących opery z rachunku bankowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 210 tys. zł oraz niedopełnienie obowiązków i procedur związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 1 mln zł.

Zgodnie z procedurą, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwróci się teraz o opinię do związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych oraz współprowadzącego Operę Wrocławską Ministra Kultury.

Halina Ołdakowska objęła stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej we wrześniu 2020 roku, po tym, gdy z tej funkcji odwołano Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego.

Źródło:

PAP