EN
19.02.2022, 11:38 Wersja do druku

Wrocław. Teatr Polski w Podziemiu pisze ws. dyrektora Teatru Słowackiego

Wrocław, 18 lutego 2022 r.

Pan Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowny Panie Marszałku,

ze zdumieniem przyjęliśmy wiadomość, że Zarząd Województwa Małopolskiego pod Pana kierownictwem podjął decyzję o wszczęciu procedury zmierzającej do odwołania dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krzysztofa Głuchowskiego, dla której powodem jest inscenizacja arcydramatu Adama Mickiewicza Dziady w reżyserii Mai Kleczewskiej.

Ostatni raz w podobnych okolicznościach ze stanowiskiem dyrektora w roku 1968 musiał pożegnać się Kazimierz Dejmek. I na nic się zdadzą zaklinania ministra Piotra Glińskiego, że to nieporównywalne sytuacje. Wystarczy przeczytać notatkę kierownika wydziału kultury Komitetu Centralnego PZPR z 13 grudnia 1967 roku napisaną po obejrzeniu spektaklu: „Przedstawienie Dziadów ma szkodliwy politycznie, tendencyjny charakter”.

Odległe czasy, a tak bliskie myślenie. Wtedy władza centralna mogła za pomocą urzędu cenzury realizować swoje cele ideologiczne, dziś posłuszni urzędnicy realizują oczekiwania ideologiczne władzy, wszczynając procedury odwoławcze czy obcinając budżety. Prosimy o chwilę refleksji: nikt o tamtym kierowniku wydziału kultury nie pamięta, spektakl Dejmka wpisał się w dwudziestowieczną historię naszego kraju.

Artykuł 73. Konstytucji RP, uchwalonej 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, brzmi: „Każdemu zapewnia się̨ wolność́ twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność́ nauczania, a także wolność́ korzystania z dóbr kultury”. Użyty tam kwantyfikator „każdemu” – i w odniesieniu do twórców, i odbiorców – jest z punktu widzenia prawnego i materialnego jasny i niepodważalny. Każda Obywatelka i każdy Obywatel RP. Kierowany przez Pana Zarząd Województwa Małopolskiego swą decyzją łamie naszą ustawę zasadniczą.

Teatr publiczny w Polsce w swojej działalności powinien kierować się nakazem Adama Mickiewicza wygłoszonym w czasie jednego z wykładów paryskich z roku 1843, w którym z całą mocą podkreślił, iż przeznaczeniem sztuki teatru jest „POBUDZAĆ, A RACZEJ, JEŚLI WOLNO TAK SIĘ WYRAZIĆ, ZNIEWALAĆ DO DZIAŁANIA DUCHY OPIESZAŁE”. I Teatr kierowany przez Głuchowskiego starał się tę misję wypełniać.

Mamy nadzieję, że znajdzie Pan siłę, by się z tej niefortunnej decyzji wycofać.

Z poważaniem,

Rada Teatru Polskiego w Podziemiu:

Igor Kujawski, Tomasz Lulek,   Katarzyna Majewska, Halina Rasiakówna, Piotr Rudzki, Paweł Świątek

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne