EN

8.06.2021, 12:10 Wersja do druku

Wrocław. Przegląd działalności cyrkowo teatralnej Kolektywu KEJOS

DNI KEJOSU to przegląd działalności artystycznej i edukacyjnej Kolektywu Kejos - cykl warsztatów, pokazów i spektakli teatralno-cyrkowych. Wydarzenie ma na celu upowszechnienie wiedzy o nowym cyrku oraz charakterystycznych dla tego nurtu technik scenicznych traktowanych jako środek artystycznego wyrazu, równorzędny z innymi formami performatywnymi. To nie tylko edukacja w zakresie nowego cyrku, ale także przegląd dotychczasowej działalności Kolektywu Kejos, w tym jego najnowszych spektakli cyrkowo teatralnych.

fot. mat. organizatora

26 czerwca - Epitafium Błazna - spektakl cyrkowo teatralnych (w ramach festiwalu  CYRKOPOLE - Wrocław - Psie Pole)  
Mobilne Centrum Nowego Cyrku - Niebieski Namiot KEJOS - Opatowice, Wrocław  12-16 lipca - Warsztaty teatralne dla artystów cyrkowych  

17 lipca - Otwarta Scena KEJOS - kabaretowy pokaz etiud nowego cyrku  24 - 25 września - Miasto którego nie było - spektakl cyrkowo teatralny  Każda środa od czerwca do września - Otwarta Przestrzeń Treningowa

KOLEKTYW KEJOS
Teatr pod nazwą Kolektyw KEJOS działa w ramach Stowarzyszenia KEJ-OS-THE-AT-ER,  które od 2004 r pracuje na rzecz popularyzacji idei Nowego Cyrku jako formy sztuki.  
Kolektyw KEJOS to grupa artystów, która w swej pracy skupia się nad wykorzystaniem  technik cyrkowych jako środka wyrazu równorzędnego z innymi formami performatywnymi  takimi jak teatr, taniec, muzyka czy multimedia. Grupa tworzy własny, oryginalny język  sceniczny łącząc w swych przedstawieniach różnorodne dziedziny sztuki uporządkowane w  spójną wypowiedź artystyczną.  

KEJOS zajmuje się działalnością:  
– artystyczną: produkcja spektakli, współorganizowanie festiwali i innych wydarzeń  kulturalnych;  
– edukacyjną: praca z dziećmi i młodzieżą i dorosłymi – warsztaty artystyczne  – naukową: organizacja konferencji o cyrku jako formie sztuki oraz dokumentacja osiągnięć  współczesnego cyrku w Polsce.  

Członkowie Kolektywu KEJOS aktywnie uczestniczą we współtworzeniu festiwalu Carnaval  Sztukmistrzów, OFCA, Cyrkopole i innych wydarzeń w Polsce i zagranicą. Od 2016 roku  KEJOS wraz z Centrum Biblioteczno Kulturalnym FAMA we Wrocławiu współtworzy  Centrum Nowego Cyrku – miejsce popularyzacji idei, rozwoju i praktykowania Nowego  Cyrku.


Źródło:

Materiał nadesłany

Data publikacji oryginału:

08.06.2021

Wątki tematyczne