EN

26.06.2020, 16:37 Wersja do druku

Wrocław. O teatrze więziennym online

mat. organizatora

Fundacja Jubilo zaprasza na cykl spotkań online z ekspertami "Odkluczanie: Teatr w więzieniu". Każde ze spotkań będzie miało swój temat przewodni, omawiany przez moderatorki spotkania i zaproszonych gości. Start 2 lipca.

Pierwsze spotkanie online odbędzie się 2 lipca. Kolejne: 9, 16, 23 i 30 lipca. Spotkania będą dostępne bezpłatnie z polskimi i angielskimi napisami.
Pierwsze spotkanie w ramach cyklu poświęcone zostanie zagadnieniu procesu teatralnego. W rozmowie prowadzonej przez Magdalenę Mosteanu, nauczycielkę akademicką z University of Reading, Diego Pileggi, reżyser spektaklu Kain, wypowie się na temat doświadczeń związanych z realizacją spektaklu Kain, ostatniej produkcji Fundacji Jubilo w ramach projektu "Odkluczanie".
Spotkanie I: "Odkluczanie a proces teatralny"
Drugie spotkanie dotyczyło działalności teatralnej w środowisku więziennym Agnieszki Bresler, liderki Kolektywu Kobietostan i współtwórczyni realizowanego przez Fundację Jubilo projektu "Odkluczanie". Rozmowę z Agnieszką Bresler na temat jej sposobu pracy i odmiennego zastosowania metodologii w pracy z grupami męskimi i żeńskimi w ramach systemu penitencjarnego w Polsce poprowadzi Martyna Dębowska.

Spotkanie II: "Teatr więzienny jako narzędzie walki ze stereotypem płciowym"

Trzecie spotkanie z cyklu będzie poświęcone ogólnej sytuacji teatru w więzieniu w Polsce. Magdalena Hasiuk, badaczka naukowa z Instytutu Sztuki PAN, przeprowadzi rozmowę z Adamem Szymurą i Jerzym Majdą, praktykami teatralnymi, realizującymi swoje działania w więzieniach w Gliwicach i Kwidzynie. Głównym przedmiotem dyskusji będą metodologie pracy zaproszonych gości i porównanie ich postaw wobec zagadnienia teatru w więzieniu.

Spotkanie III: "Teatr więzienny w Polsce"

Czwarte spotkanie, moderowane przez Magdalenę Hasiuk (Instytut Sztuki PAN), będzie się koncentrować na słowie "Resocjalizacja". Czy definicja tego słowa jest wystarczająco jasna? Czy należy ją rozszerzyć bądź przedefiniować? Uczestnikiem rozmowy z badaczką będzie Grzegorz Miśta, pedagog resocjalizacyjny, zawodowy kurator sądowy, Stowarzyszenie Frontis i specjalista w tej dziedzinie oraz Małgorzata Tyrakowska, emerytowana wychowawczyni w Areszcie Śledczym w Poznaniu.

Spotkanie IV: "Resocjalizacja: co to znaczy?"

Piąte spotkanie w ramach programu skieruje dialog wokół teatru w więzieniu na perspektywę międzynarodową. Martina Storani, nauczycielka akademicka z Universit La Sapienza di Roma, będzie moderować i prowadzić rozmowę z Stefano Té, dyrektorem włoskiej grupy teatralnej Teatro dei Venti i z Diegiem Pileggim, dyrektorem artystycznym Fundacji Jubilo, na temat ich podejścia do kwestii tworzenia teatru w środowisku więziennym oraz ich partnerskiej współpracy w ramach europejskiego projektu Freeway, współfinansowanego ze środków Creative Europe.

Spotkanie V: "Perspektywy międzynarodowe"

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne