EN
Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego

Dyrektor naczelny

Łukasz Łaganowski

ul. ks. Piotra Ściegiennego 2 25-033 Kielce

tel. 041 365 51 01 faks 041 365 51 09

impresariat@wdk-kielce.pl wdk@wdk-kielce.pl

www.wdk-kielce.pl

Aktualności

Archiwum