EN

8.11.2022, 08:49 Wersja do druku

Warszawa/Katowice. W marcu III Kongres Tańca. Otwarty nabór kandydatów na panelistów

W dniach 19-21 marca 2023 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbędzie się III Kongres Tańca. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zaprasza środowisko tańca do wzięcia udziału w otwartym naborze kandydatów na panelistów.

fot. mat. Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Kongres Tańca to wydarzenie niezwykle ważne dla polskiego środowiska tańca – moment podsumowań oraz nakreślenia nowych perspektyw i sposobów działań. Obecne czasy stawiają jeszcze większe wyzwania. Sytuacja ludzi związanych z tańcem jest coraz trudniejsza w perspektywie rozwoju artystycznego, możliwości realizacji planów zawodowych a także w kwestiach bezpieczeństwa ekonomicznego. Podczas kongresu przedstawiciele środowiska będą wspólnie wypracowywać konkretne rozwiązania zasygnalizowanych problemów i kierunki rozwoju.

Siłą każdego środowiska jest zespołowość, dlatego zwrócimy się z prośbą do organizacji reprezentujących ludzi związanych z tańcem o wskazanie propozycji swoich przedstawicieli, których zaprosimy do udziału w panelach. Mając świadomość, że są artyści, którzy nie utożsamiają się z organizacjami, chcemy dać szansę zgłoszenia swoich kandydatów wszystkim indywidualnym przedstawicielom sztuki tańca poprzez zaproszenie do udziału w otwartym naborze propozycji na panelistów III Kongresu Tańca – podkreśla Karol Urbański, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Otwarty nabór kandydatów na panelistów trwa do 20 listopada 2022 r. Więcej informacji o naborze oraz panelach tematycznych można znaleźć na stronie www.kongrestanca.pl https://kongrestanca.pl/nabor

Program Kongresu został zbudowany w oparciu o wyniki ankiet do których wypełnienia Instytut zaprosił wszystkich ludzi tańca. Jego tematyka obejmuje zagadnienia:

1. Edukacji zawodowej;

2. Kwestii związanych z wykonywaniem zawodu;

3. Finansowania tańca;

4. Infrastruktury;

5. Relacji w środowisku tańca;

6. Dostępności;

7. Upowszechniania tańca;

8. Budowania publiczności i promocji;

III Kongres Tańca odbędzie się w dniach 19-21 marca 2023 roku w Katowicach. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału zarówno w przygotowaniach wydarzenia jak i w samym Kongresie. Do zobaczenia w Katowicach!

Organizatorem III Kongresu Tańca jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Wydarzenie jest finansowane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorem III Kongresu Tańca jest Muzeum Śląskie w Katowicach.

O Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca realizuje projekty twórcze, wydawnicze, naukowe i stypendialne. Tworzy nowe standardy współpracy artystów i instytucji. Prowadzi takie projekty jak: Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, Przestrzenie Sztuki, Koryfeusz Muzyki Polskiej, PolandDances czy Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej. Zespół Instytutu codziennie dba o to, by polscy muzycy i tancerze mogli się stale rozwijać i prezentować swoje dokonania nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wszystkie zadania finansowane są w ramach działalności bieżącej Instytutu
z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. https://nimit.pl/

Koordynator programu - Alicja Kosińska, kontakt: [email protected]

Źródło:

Materiał nadesłany