EN

7.05.2021, 10:20 Wersja do druku

Warszawa. 60. Walny Zjazd Delegatów Związku Artystów Scen Polskich - 17 maja

Zbliża się 60. WZD Związku Artystów Scen Polskich, którego jednym z celów będzie zatwierdzenie Regulaminu Repartycji, określającego zasady podziału tantiem dla wszystkich uprawnionych do ich otrzymywania - poinformowano w piątek na stronie ZASP. Zjazd zaplanowano na 17 maja.

"Zależy nam, aby podział ten został dokonany właściwie" - podkreślono w komunikacie Zarządu Głównego ZASP.

Jak wyjaśniono, "obecnie wewnątrz Stowarzyszenia trwa ożywiona dyskusja, dotycząca zasad podziału środków pochodzących z inkasa". "Zarząd Główny ZASP przedstawił delegatom swoją propozycję do dalszej wnikliwej dyskusji środowiska. Jednak to delegaci WZD, które odbędzie się 17 maja 2021 r. podejmą ostateczną decyzję" - czytamy w informacji.

Podkreślono, że "żadna z uprawnionych grup zawodowych nie została pominięta w danych propozycjach, zwłaszcza tych dotyczących podziału funduszy".

"Zdajemy sobie sprawę z emocji towarzyszących temu zagadnieniu oraz niepokoju, jednak nie chcielibyśmy w jakimkolwiek względzie dzielić środowiska" - napisano.

Jak wyjaśniono, "komisja ds. repartycji, składająca się przedstawicieli wszystkich sekcji uprawnionych do pobierania tantiem, przedstawiła Zarządowi Głównemu opinię, jednak ta stanowi jedynie jedną z propozycji, a sama komisja traktowana jest jako ciało doradcze".

"Jeszcze raz podkreślamy, że w demokratycznym stowarzyszeniu, jakim jest ZASP, zgodnie z naszym statutem, do zatwierdzania Regulaminu Repartycji upoważnieni są jedynie delegaci zgromadzeni podczas WZD" - czytamy na stronie ZASP.

W komunikacie zapewniono, że "fundusze przeznaczone do podziału pomiędzy poszczególne grupy uprawnionych zostaną sprawiedliwie rozdzielone, proporcjonalnie do wkładu pracy twórczej artysty".

"Dotychczasowe prace Zarządu Głównego ZASP, jak i komisji ds. repartycji stanowią jedynie propozycje podziału. Jeszcze raz podkreślamy, że ostateczną decyzję podejmą w demokratycznym głosowaniu delegaci zgromadzeni podczas LX WZD" - czytamy w informacji Zarządu Głównego ZASP.

Źródło:

PAP