EN

28.01.2020, 16:47 Wersja do druku

Warszawa. Zgłoszenia spektakli do programu "Teatr Polska 2020"

Ten ogólnopolski program opiera się na współpracy teatrów z domami kultury, w których prezentowane są spektakle zarekomendowane do realizacji objazdów. Zgłoszenia spektakli do tegorocznej edycji przyjmowane będą do 28 lutego 2020!

Zapraszamy teatry (samorządowe lub prowadzone przez organizacje pozarządowe) do udziału w programie TEATR POLSKA. Aby zgłosić swój spektakl należy:

1. Zalogować się na www.teatrpolska.pl jako Teatr

2. Wypełnić dostępną na pulpicie teatru po zalogowaniu KARTĘ zgłoszeniową spektaklu

3. Umieścić na zewnętrznym serwerze (np. YouTube, Vimeo, dysk Google) rejestrację video spektaklu oraz przesłać bezpieczny niepubliczny link na adres [email protected] w celu umożliwienia Komisji Artystycznej obejrzenia nagrania spektaklu online

4. Przesłać następujące dokumenty pocztą tradycyjną na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/ TEATR POLSKA, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa

a) kopia dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru)

b) 1 płyta CD/DVD/ pendrive z rejestracją spektaklu w formacie mp4

Komisja Artystyczna po obejrzeniu wszystkich poprawnie formalnie zgłoszonych spektakli wybierze Finalistów, których ogłosi 20 kwietnia 2020.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 lutego 2020 (decyduje data stempla pocztowego). Jeden teatr może zgłosić wyłącznie jedno przedstawienie. Pełen REGULAMIN dostępny jest na stronie www.teatrpolska.pl/regulamin-projektu

Program TEATR POLSKA organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło:

Materiał własny

Autor:

szekspir