EN

21.07.2021, 16:42 Wersja do druku

Warszawa. Wystawa "Osieki. Plener 70" w Kordegardzie

mat. organizatora

W Kordegardzie, Galerii Narodowego Centrum Kultury (NCK) można oglądać wystawę prezentującą wybrane prace wybitnych twórców konceptualnych oraz fragment bogatego archiwum Kolekcji osieckiej z zasobów Muzeum w Koszalinie. Składają się na nią m.in. dzieła znakomitych artystów polskiej awangardy II połowy XX wieku: Jerzego Kałuckiego, Janusza Orbitowskiego, czy Ryszarda Siennickiego oraz prace takich twórców jak Zbigniew Makarewicz, Barbara Kozłowska czy Antoni Dzieduszycki. Wystawa potrwa do 22 sierpnia br.

- Podczas odczytu wygłoszonego w Osiekach w 1970 roku wybitny artysta awangardowy, Zdzisław Jurkiewicz powiedział: „Nie chcąc być więźniem jakiegokolwiek formalizmu (..) tym bardziej czujemy potężniejące ciśnienie rzeczywistości, nie trzeba nam tropić za bretonowską niezwykłością – zwyczajną rzeczywistość należy uczynić niezwykłą”. Zapraszając dziś Państwa do galerii Narodowego Centrum Kultury mam pewność, że spotkanie z twórcami uczestniczącymi w plenerze będzie czasem niezwykłym. Cieszymy się, że możemy Państwa zaprosić na klasyczną ekspozycję awangardowej myśli konceptualnej. To kolejna - po czerwcowej wystawie słynnej Galerii 72 z Chełma - prezentacja wybitnych zbiorów polskiej sztuki współczesnej, którą zaprosiliśmy do Kordegardy z odległego zakątka Polski i odkrywamy przed stołeczną publicznością. Osieki to ważny rozdział w życiu artystycznym wielu znakomitych twórców, który zasługuje na przypomnienie i refleksję – podkreśla profesor Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Plenery w Osiekach trwale wpisały się w historię polskiej awangardy i stanowią swoisty fenomen. Odbywały się nieprzerwanie od 1963 do 1981 roku. Ich powstanie zawdzięczamy inicjatywie Mariana Bogusza - artysty i animatora życia artystycznego, także współzałożyciela Grupy 55 i Galerii Krzywe Koło, oraz Jerzego Fedorowicza i Ludmiły Popiel, artystów z Koszalina. Kolekcja osiecka, której fragment z 1970 roku prezentujemy w Kordegardzie, powstawała wraz z kolejnymi edycjami Międzynarodowych Spotkań Artystów, Naukowców
i Teoretyków Sztuki. Organizatorzy starali się wpisać plenery i prezentacje zapraszanych artystów i krytyków sztuki, w dyskurs toczący się w środowiskach artystycznych. Plenery były areną nieskrępowanej wymiany myśli, sporów. Stały się terenem eksploracji form artystycznych ale również elementem gry z ówczesną władzą o niezależność artystyczną twórców. Stan wojenny, którego 40 rocznicę obchodzimy w tym roku, zakończył te działania.

Wystawa w Kordegardzie, prezentująca kolekcję Osieki. Plener 70 składa się z dzieł sztuki, dokumentacji fotograficznej, ale i nagrań audio. Pokazujemy powstałe wówczas dzieła Janusza Orbitowskiego, Jana Ziemskiego, Jerzego Kałuckiego, Barbary Grobelnej i Ryszarda Siennickiego a także konceptualne w swojej istocie prace Zbigniewa Makarewicza, Barbary Kozłowskiej, Antoniego Dzieduszyckiego, Natalii LL, czy Andrzeja Lachowicza ofiarowane mającemu wówczas powstawać w Koszalinie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zachęcamy również do wysłuchania wykładu znanego krytyka i teoretyka sztuki, Jerzego Ludwińskiego: Sztuka w epoce postartystycznej. Jest to jeden z najważniejszych tekstów konceptualnych w Polsce, przedstawiający zarys rewolucji artystycznej lat 60. XX wieku. Realizacje w zapisie fotograficznym, odręczne notatki wraz z nagraniem wykładu Jerzego Ludwińskiego dają szansę wejrzenia w klimat przełomu lat 60. i 70. i ówczesnych dyskusji i sporów o sztukę niemożliwą.

Wystawa „Osieki.Plener 70” potrwa od 22 lipca do 22 sierpnia 2021, a towarzyszyć jej będą oprowadzania on-line i - jeśli obostrzenia sanitarne pozwolą – również w przestrzeni Galerii.

Wernisaż wystawy odbędzie się 22.07. o godz. 18.00. Oprowadzanie kuratorskie 30.08.2021
o godz. 18.00
-19.00 i 22.08. godz. 16.00-18.00.

Osieki. Plener 70
Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury
Krakowskie Przedmieście 15/17, obok Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego.
Kuratorka: Agnieszka Bebłowska Bednarkiewicz
Czas trwania: 22 lipca – 22 sierpnia

Narodowe Centrum Kultury (NCK) jest jedną z największych instytucji kultury w Polsce, o bardzo szerokim spektrum działania. Organizuje i współorganizuje krajowe i międzynarodowe wydarzenia: festiwale, koncerty, przeglądy, konferencje.Prowadzi działalność edukacyjną, badawczą, szkoleniową, wystawienniczą, m. in. zarządza galerią Kordegarda, gdzie wystawiane są prace czołowych polskich artystów. Angażuje się w upamiętnianie ważnych wydarzeń i ludzi kultury oraz popularyzację poprawnej polszczyzny. Działa na rzecz profesjonalizacji kadr kultury. Za pośrednictwem programów dotacyjnych i stypendialnych wspiera instytucje, organizacje i twórców kultury. Wydaje książki, gry i płyty. Produkuje filmy (w tym pionierskie projekty w technologii wirtualnej rzeczywistości). Realizuje murale i podcasty poświęcone kulturze (www.audycjekulturalne.pl).

Źródło:

Materiał nadesłany