EN

1.07.2021, 15:15 Wersja do druku

Warszawa. Wystawa Muzeum Dowodów Rzeczowych w TR Warszawa

MILCZENIE NIE JEST ZŁOTEM. TR Warszawa wraz z fundacją Autonomia i fundacją Feminoteka ogłasza zbiórkę przedmiotów do Muzeum Dowodów Rzeczowych.

fot. mat. teatru

TR Warszawa wspólnie z fundacją Autonomia z Krakowa i fundacją Feminoteka z Warszawy zaprasza na wystawę przedmiotów codziennego użytku, które były świadkami przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Na wystawie prezentowane będą zarówno przedmioty, jak i historie kobiet, które doświadczyły przemocy domowej.

Wystawę Muzeum Dowodów Rzeczowych można zobaczyć między 1 a 6 lipca w godzinach 16.00-20.00 w prywatnym mieszkaniu przy ul. Niekłańskiej 34/2 (wejście od strony ul. Walecznych).

1 lipca br. o godzinie 20.00 odbędzie się spotkanie z autorkami wystawy, łotewskimi artystkami, Janą Jacuką i Laurą Stašāne. Rozmowę z artystkami poprowadzi Roman Pawłowski, pełnomocnik dyr. TR Warszawa ds. programowych i kurator kurator Baltic Transfer* Festival. 3 lipca br. w godzinach 12:00-20:00 odbędzie się maraton czytania świadectw.

Autorkami wystawy są łotewskie artystki, Jana Jacuka i Laura Stašāne.

W przygotowanym przez artystki zaproszeniu skierowanym do kobet mieszkających na terenie Polski, które doświadczyły przemocy domowej czytamy:

"Jeśli jakiś przedmiot kojarzy Wam się z przypadkami przemocy w rodzinie lub w związku – emocjonalnej, fizycznej, seksualnej lub ekonomicznej – przekażcie go nam wraz z Waszą historią, a włączymy go do zbiorów Muzeum. Może to być coś, czego chcecie się pozbyć albo przedmiot, który był elementem aktu przemocy, ale nigdy nie zostałby uznany za dowód przez policję lub sąd, jednak dla Was mówi sam za siebie.

Wierzymy, że mówienie o swoich doświadczeniach jest pierwszym krokiem do uwolnienia się. Milczenie nie jest złotem i to już od bardzo dawna. Każda osoba powinna czuć, że mówienie o przemocy domowej, której doświadczyła (niezależnie od tego, kiedy to się stało) jest akceptowane. Powinniśmy częściej siebie słuchać. (...)

Muzeum Dowodów Rzeczowych to dla nas bardzo osobisty projekt. Każdy przedmiot i historia jest dla nas niezwykle cenna. Wszystkie historie pozostają anonimowe.

Mamy nadzieję, że się odezwiecie!

Bądźcie silne!

Laura & Jana"

O MUZEUM DOWODÓW RZECZOWYCH

„Nigdy nie będziesz szła sama” - to hasło całego cyklu wydarzeń, skoncentrowanych wokół praw kobiet, który realizujemy w TR Warszawa w sezonach 2020/2021 i 2021/2022. Dla nas – publicznej instytucji kultury – to hasło to zobowiązanie: misją teatru jest dawać przestrzeń do dialogu i dyskusji na najtrudniejsze tematy. Do takich tematów należy przemoc wobec kobiet w rodzinach i związkach. Wierzymy, że projekt „Muzeum Dowodów Rzeczowych” pozwoli przełamać milczenie i sprawi, że głos kobiet, które doświadczyły przemocy zostanie usłyszany".

Roman Pawłowski, kurator Baltic Transfer* Festival, pełnomocnik dyr. TR Warszawa ds. programowych

“Powstaje muzeum pamięci, muzeum niewypowiedzianej traumy i tego, o czym zwykle nie mówi się głośno. Możesz zostać kuratorką i przyczynić się do zdjęcia tabu z doświadczenia przemocy. Razem zmieńmy sytuację tych, które przeżyły. Przemoc w każdej postaci to temat, o którym nadal mówi się szeptem. Dzięki sztuce można jednak przepracować to, z czym nosimy się od lat. MUZEUM DOWODÓW RZECZOWYCH to projekt, który na podstawie zebranych artefaktów może przyczynić się do społecznej zmiany".

Sylwia Chutnik, kuratorka cyklu „Nigdy nie będziesz szła sama”

“Autonomia działa, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna i odważna, mogła decydować o sobie, mogła się rozwijać i razem z innymi wpływać na kształt świata. Nasze motto to: siła, odwaga, solidarność. Od 2007 roku nieprzerwanie wzmacniamy kobiety i dziewczynki, mężczyzn, chłopców i społeczności, by były zdolne do powstrzymywania przemocy i dyskryminacji. „Muzeum Dowodów Rzeczowych” jest dla nas właśnie takim działaniem – przełamanie milczenia wokół przemocy to jedna z najpotężniejszych rzeczy, którą każda osoba może robić. Jesteśmy dumne, że możemy wspierać to wydarzenie społeczno-artystyczne: zwracając uwagę na kwestię dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami, zachęcając do aktywnego udziału w projekcie poprzez przekazywanie naszych herstorii i obiektów/świadków.”

fundacja Autonomia

“Od kilkunastu lat Feminoteka towarzyszy kobietom w procesie zdrowienia po doświadczeniu przemocy. Bierzemy udział w tym projekcie, aby uczestniczki i uczestnicy mogli spojrzeć na przemocowe zdarzenie oczami przetrwanek, skonfrontować się z przedmiotami – świadkami, usłyszeć świadectwa i wydobyć je ze strefy ciszy i ukrycia. Już czas, aby przemoc przestała być wstydliwą tajemnicą".

fundacja Feminoteka

ŁOTEWSKA ODSŁONA MUZEUM DOWODÓW RZECZOWYCH

Pierwsza, łotewska odsłona wystawy prezentowała przedmioty i historie powierzone artystkom przez kobiety z Łotwy, które doświadczyły przemocy domowej. Projekt powstał i miał swoją premierę we wrześniu 2020 roku, w ramach Festiwalu Homo Novus w Rydze. Ważną częścią projektu był maraton czytania świadectw przemocy, w którym obok uczestniczek projektu wzięły udział także ich przyjaciółki, siostry, matki i osoby oferujące im wsparcie. Czytanie i wystawa były symbolicznym aktem przełamania milczenia wokół przemocy wobec kobiet. Na stronie internetowej TR Warszawa dostępna jest galeria przedmiotów prezentowanych w Rydze: https://trwarszawa.pl/program/muzeum-dowodow-rzeczowych/.

POLSKA ODSŁONA MUZEUM DOWODÓW RZECZOWYCH

Otwarcie wystawy odbędzie się 1 lipca 2021 roku w specjalnie zaaranżowanym mieszkaniu w Warszawie. Wystawa będzie czynna codziennie między 1, 2 oraz 4, 5 i 6 lipca br. w godzinach 16:00-20:00. 3 lipca wystawa będzie otwarta dłużej, między 12.00 a 20:00. Tego dnia odbędzie się publiczne czytanie przekazanych historii o przemocy. W założeniu wydarzenia historie będą czytane zarówno przez osoby, które same doświadczyły przemocy, jak ich przyjaciółki, siostry, matki i osoby oferujące wsparcie. Poszczególne osoby będą czytać historie, które nadesłały inne kobiety.

Polska odsłona Muzeum Dowodów Rzeczowych organizowana jest przez TR Warszawa, we współpracy z krakowską fundacją Autonomia i warszawską fundacją Feminoteka. Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu TR Warszawa NIGDY NIE BĘDZIESZ SZŁA SAMA. Porozmawiajmy o aborcji oraz Baltic Transfer* Festival, który odbędzie się w TR Warszawa między 19 a 24 października 2021 roku.

„Nigdy nie będziesz szła sama” to hasło cyklu wydarzeń, skoncentrowanych wokół praw kobiet, który realizowany jest w TR Warszawa w sezonach 2020/2021 i 2021/2022 w TR Warszawa. Dla nas – publicznej instytucji kultury – to hasło jest zobowiązaniem: misją teatru jest dawać przestrzeń do dialogu i dyskusji na najtrudniejsze tematy. Do takich tematów należy problem przemocy domowej wobec kobiet, do której dochodzi w rodzinach i związkach. Wierzymy, że projekt Muzeum Dowodów Rzeczowych przyczyni się do tego, aby głos kobiet, które doświadczyły przemocy został usłyszany. Kuratorką cyklu jest Sylwia Chutnik. Oprócz MUZEUM DOWODÓW RZECZOWYCH w ramach cyklu odbywają się wydarzenia dyskursywne i artystyczne, m.in. cykl dyskusji Aborstorie prowadzonych przez Sylwię Chutnik, Rynek Wymiany Wiedzykonkurs dramaturgiczny pod hasłem Nigdy nie będziesz szła sama, który ma na celu pobudzenie refleksji na temat problematyki praw kobiet i aborcji wśród twórców i twórczyń, odbiorców i odbiorczyń teatru oraz stworzenie impulsu do powstania tekstów dramatycznych, poświęconych tematyce praw kobiet, a także premierowe pokazy projektu z udziałem studentek Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://trwarszawa.pl/news/konkurs-dramaturgiczny-nigdy-nie-bedziesz-szla-sama/.

Baltic Transfer* Festival to przegląd nowych form teatru, muzyki, audio instalacji z krajów bałtyckich, które łączy silna, nowa fala poszukiwań w sztukach performatywnych. Na scenie TR Warszawa/Marszałkowska 8 między 19 a 24 października 2021 roku swoje produkcje przedstawią Jaunimo Teatras Wilna, New Theatre Institute of Latvia oraz Vaba Lava i Kanuti Gildii Saal z Tallinna. W ramach Baltic Transfer* Festival * publiczność będzie miała okazję zobaczyć teatr nowej generacji, który poszukuje artystycznego napędu w różnych obszarach sztuki i rzeczywistości; teatr, który zaskakuje głęboką rewizją traumatycznej przeszłości, wnikliwym spojrzeniem w teraźniejszość, świeżą i odważną perspektywą na przyszłość. W programie festiwalu znajdą się spektakle dokumentalne, adaptacje XX-wiecznej prozy, audio instalacje i przedstawienia muzyczne takich reżyserek i reżyserów, jak Arturas Bumšteinas (Litwa), Kamilė Gudmonaitė (Litwa), Adomas Juška (Litwa), Kristina Norman (Estonia), czy Valters Sīlis (Łotwa). Prezentacjom spektakli towarzyszyć będą debaty i spotkania z twórcami i twórczyniami, a także koncerty i pokazy filmowe. Baltic Transfer* Festival to efekt dwuletniej współpracy TR Warszawa z partnerskimi instytucjami z Litwy, Łotwy i Estonii. Kuratorem festiwalu jest Roman Pawłowski, pełnomocnik dyr. TR Warszawa ds. programowych (PL), który przygotował program tego międzynarodowego wydarzenia we współpracy z Giedrė Bagdžiūnaitė (LT), Liisą Liksor (EST) i Laurą Stašāne (LV). Projekt jest wspólną inicjatywą Jaunimo Teatras (Wilno), The New Theatre Institute (Ryga), Vaba Lava (Tallinn) i TR Warszawa. Baltic Transfer* organizowany jest we współpracy z Litewską Fundacją Kultury i Ambasadą Republiki Estonii. Festiwal finansowany jest ze środków Baltic Culture Fund. Specjalnym wydarzeniem w ramach Baltic Transfer* Festival jest wystawa-instalacja MUZEUM DOWODÓW RZECZOWYCH Jany Jacuki i Laury Stašāne z Rygi, prezentowana w mieszkaniu prywatnym ekspozycja przedmiotów, powierzonych artystkom przez kobiety - ofiary przemocy w rodzinach i związkach wraz ze świadectwami tego, czego doświadczyły. Projekt powstał i miał swoją premierę we wrześniu 2020 roku, w ramach Festiwalu Homo Novus w Rydze. Warszawska odsłona realizowana w współpracy z fundacją Autonomia i fundacją Feminoteka. Szczegółowe informacje na temat Baltic Transfer* Festival znajdują się na stronie: https://trwarszawa.pl/baltictransfer/o-festiwalu/.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne