EN

6.07.2022, 12:09 Wersja do druku

Warszawa. Wystawa „50 lat Kontakt Improwizacji: Zaczątki, Korzenie, Gałęzie”

Do 13 lipca w Mazowieckim Instytucie Kultury można oglądać wystawę „50 lat Kontakt Improwizacji: Zaczątki, Korzenie, Gałęzie” towarzyszącą 13. Międzynarodowemu Festiwalowi Tańca Warsaw CI Flow.

fot. mat. organizatora

"𝘒𝘰𝘯𝘵𝘢𝘬𝘵 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘴́, 𝘤𝘰 𝘮𝘰𝘻̇𝘯𝘢 𝘳𝘰𝘣𝘪𝘤́ 𝘸 𝘵𝘳𝘢𝘬𝘤𝘪𝘦 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘻̇𝘺𝘸𝘢𝘯𝘪𝘢 𝘥𝘰𝘴́𝘸𝘪𝘢𝘥𝘤𝘻𝘦𝘯𝘪𝘢". 𝘚𝘵𝘦𝘷𝘦 𝘗𝘢𝘹𝘵𝘰𝘯

Kto mógłby sobie wyobrazić, że "jednorazowa" seria spektakli, stworzonych przez Steve'a Paxtona w przestrzeni galerii na dolnym Manhattanie w lipcowym upale, rozprzestrzeni się na tak wiele miejsc związanych ze sztuką, od małych pracowni po szkoły i przestrzenie teatralne, tworząc nową formę tańca - Kontakt Improwizację: ruch społeczny, radykalnie nowe podejście do choreografii i performansu, edukacji tanecznej, nową definicję tego, kto może tańczyć, biuletyn, który zacieśniał więzi praktyków, czasopismo, które dokumentowało rozwój i ewolucję kontakat improwizacji i było domem dla tego, co stało się nową dziedziną - Somatyką, badania nad ruchem i performansem, nowe formaty nauczania i uczenia się, radykalne podejście do integracyjnej praktyki tanecznej i performansu, dyskurs i metodologia pracy oraz nowe zastosowania w innych dziedzinach sztuki. Obecnie kontakt improwizacja stanowi inspirację do budowania wspólnot społecznych, pracy z traumą i rozwiązywania problemów społecznych.

Pięćdziesiąt lat później kontakt improwizację tańczy się na całym świecie, wciąż inspirując i angażując nowe osoby. Praktycy KI nadal tworzą, adaptują i improwizują w odpowiedzi na aktualne wyzwania w świecie tańca i w społeczeństwie. Ta wystawa rzuca światło na wczesne lata praktyki - skupiając się na ziarnach zasianych przez Steve'a Paxtona i jego współpracowników oraz mapuje rozprzestrzenianie się, rozwój praktyki i wzrost nowych gałęzi. Jakie owoce wyda KI w najbliższej przyszłości?

Wspominamy też współzałożycielkę Contact Quarterly, Nancy Stark Smith, która odeszła w maju 2020 roku.

Kuratorka wystawy: Colleen Bartley

Projektantka graficzna: Weronika Kocewiak

Koordynatorka produkcji: Klara Łucznik

#WarsawFlow - 13th Warsaw CI FLOW | International Dance Festival | Międzynarodowy Festiwal Tańca

polandcontactfestival.com

https://www.facebook.com/events/618372319264878

#KontaktImprowizacja

#KontaktImprowizacjaWarszawa

#RazemDlaUkrainy 🇺🇦

#FundacjaPerform

***

50 years of Contact Improvisation: Seeds, Roots, Branches

“𝘊𝘰𝘯𝘵𝘢𝘤𝘵 𝘪𝘴 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘥𝘰 𝘸𝘩𝘪𝘭𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘳𝘦 𝘩𝘢𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦.” 𝘚𝘵𝘦𝘷𝘦 𝘗𝘢𝘹𝘵𝘰𝘯

Who could ever imagine that a “one-off” series of performances conceived and directed by Steve Paxton in a gallery space in lower Manhattan during a hot July would spread to art spaces, studios, schools & theatres to generate a new dance form: Contact Improvisation, a social movement alongside radically new approaches to choreography & performance, dance training & education, redefining who could dance, giving birth to a newsletter that nurtured a network of practitioners, a journal that documented the development and evolution of Contact Improvisation and was home to what became a new field of Somatics, movement research & performance, new formats of teaching and learning, approaches to inclusive dance practice & performance, discourse and methodologies around the work, applications in applications in other art forms. People have even used the practice of Contact Improvisation to build community, work with trauma and address social issues.

Fifty years on, CI is danced all over the world and continues to reach new people and inspire. The people who practise CI continue to generate, innovate & improvise in response to current conditions in the dance world and society. This exhibition is a glimpse into the early years of the practice – shedding light on the seeds laid out by Steve Paxton and his collaborators – and maps out the spread & development of the work and the growth of new branches. What fruits will CI bring forth next?

We remember Contact Quarterly's Co-founder, Nancy Stark Smith, who passed away in May 2020.

Curator: Colleen Bartley

Graphic designer: Weronika Kocewiak

Production manager: Klara Łucznik

#WarsawFlow - 13th Warsaw CI FLOW | International Dance Festival | Międzynarodowy Festiwal Tańca

polandcontactfestival.com

https://www.facebook.com/events/618372319264878

#ContactImprovisation

#ContactImprovisationWarsaw

#SupportUkraina 🇺🇦

#разомдляУкраїни 🇺🇦

Organizator | Producer: Fundacja Artystyczna PERFORM | Artistic Foundation PERFORM

Współfinansowanie | Co-financing: Miasto Stołeczne Warszawa | City of Warsaw Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu | Ministry of Culture, National Heritage and Sports

Mecenat | Patronage: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | National Institute of Music and Dance

Partnerzy | Partners: Mazowiecki Instytut Kultury | Mazovian Culture Institute

Patroni medialni | Media partner: TVP Kultura | RDC | E-teatr.pl | Teatralny.pl | TaniecPOLSKA.pl | TerazTeatr.pl | Miejmiejsce. com | Prestoportal.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | Co-financed by the Ministry of Culture, National Heritage and Sport from the Culture Promotion Fund as part of the "Dance" program, implemented by the National Institute of Music and Dance.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne