EN

8.10.2021, 16:01 Wersja do druku

Warszawa. Wielki Ruch w Wielkim

„Ruch w Wielkim" to nowy, wspólny projekt Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i „Ruchu Muzycznego". Składa się z cyklu otwartych spotkań dotyczących oper wystawianych na scenie TW-ON w sezonie 2021/2022. Pierwsze zaplanowano w dniu ukazania się tego numeru w druku, 7 października o 18.30 w butiku w gmachu przy placu Teatralnym w Warszawie.

fot. Krzysztof Bieliński

Projekt obejmuje 13 spotkań od października 2021 do czerwca 2022 roku. Stałych, jak i nowych widzów Teatru Wielkiego oraz czytelników zapraszamy do wysłuchania rozmów z twórcami i artystami operowymi, których wspólna praca i talent składają się na złożone dzieło sceniczne. Pierwsze spotkanie poprowadzi Daniel Cichy, redaktor naczelny, dyrektor - redaktor naczelny PWM. Zaprosiliśmy na nie wykonawców głównych partii w operze Werther Julesa Masseneta w reżyserii Willy'ego Deckera. Irina Żytyńska (Charlotte) oraz Leonardo Caimi (tytułowy Werther) zdradzą kulisy powstawania inscenizacji, która święci sukcesy na światowych scenach operowych od ponad 26 lat. Kolejne spotkanie, poświęcone premierze opery Fidelio Ludwiga van Beethovena, odbędzie się 23 października. Udział zapowiedział między innymi reżyser spektaklu John Fulljames. Zamierzeniem organizatorów cyklu jest upowszechnianie wiedzy o operze i umożliwienie widzom szerszego spojrzenia oraz ciekawszego odbioru dzieła, które będą mieli sposobność zobaczyć na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Uczestnictwo w spotkaniach stanowi rzadką okazję do spędzenia niezapomnianych chwil w kameralnej przestrzeni z twórcami i artystami świat owego formatu.

Tytuł oryginalny

Wielki Ruch w Wielkim

Źródło:

„Ruch Muzyczny” nr 20

Autor:

MAK