EN

16.07.2021, 10:44 Wersja do druku

Warszawa. Trwa Międzynarodowy Konkurs im. Szymona Szurmieja na Dramat Współczesny o Tematyce Żydowskiej

Teatr Żydowski poszukuje w Polsce i na świecie nowych sztuk o tematyce żydowskiej. Jeszcze do 15 września można nadsyłać teksty sztuk w języku polskim, jidysz, angielskim lub rosyjskim i hebrajskim. Jury przyzna Grand Prix Konkursu w wysokości 30 000 zł oraz trzy Wyróżnienia, każde w wysokości 5000 zł. Sztuki można nadsyłać lub złożyć osobiście w warszawskiej siedzibie Teatru Żydowskiego przy ul. Senatorskiej 35.  

fot. mat. teatru

Celem konkursu jest pobudzenie dramaturgów różnych narodowości, kultur i tradycji do podjęcia być może jednego z największych tematów XXI wieku – tematu pamięci, mając przekonanie, że od czule kultywowanej pamięci zależy to, jakimi społeczeństwami jesteśmy, jak rozumiemy swoje obywatelstwo, jaką budujemy teraźniejszość i przyszłość. Organizatorom konkursu zależy na pozyskaniu nowych, wartościowych tekstów dramatycznych inspirowanych szeroko pojętą tematyką żydowską oraz promowaniu współczesnej literatury teatralnej, sprzyjającej rozwojowi dialogu i zrozumienia niezależnie od różnic dzielących ludzi ze względu na rasę, płeć, wyznanie i położenie społeczne.

Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem jest nadesłanie tekstów w jednym z wymienionych języków: polski, jidysz, angielski, rosyjskim lub hebrajski. Utwór zgłoszony na konkurs nie może być adaptacją, lecz musi stanowić oryginalne dzieło autora, wcześniej nieopublikowane ani niewystawiane. Jeden autor może zgłosić do konkursu jeden utwór.

Utwór nagrodzony Grand Prix może zostać przygotowany w trybie pełnego cyklu prób do premiery w Teatrze Żydowskim, a utwory wyróżnione mogą zostać zaprezentowane w Teatrze Żydowskim w ramach cyklu inscenizowanych prób CZYTAMY W ŻYDOWSKIM. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ostatnim dniu Chanuki, który przypada 6 grudnia 2021 r.

Idea Konkursu – współczesna sztuka o tematyce żydowskiej – mieści się w poszukiwaniach artystycznych Teatru Żydowskiego, „który pamięta”, przy tym nie jest oderwany od współczesności: nie jest ani skansenem, ani muzeum, podejmuje temat historycznej traumy, ale także tematy społeczne i kulturowe, wyrażając je bogatym, nowoczesnym językiem współczesnej sceny. Teatr Żydowski (miejsce i zespół) stanowi symbol wspólnego losu społeczności żydowskiej, jest nierozerwalnie związany z historią Polski, a jego działalność można uznać za swoisty kadisz, modlitwę za tych, których już nie ma wśród nas.

W Jury zasiadają Tomasz Miłkowski (przewodniczący kapituły, krytyk teatralny), Gołda Tencer (dyrektorka Teatru Żydowskiego, aktorka, reżyserka), Małgorzata Sikorska-Miszczuk (dramaturżka), Jacek Cieślak (krytyk teatralny), Remigiusz Grzela (kierownik literacki Teatru Żydowskiego, dramaturg) oraz Marzena Dobosz (sekretarz kapituły, krytyczka teatralna). 

ORGANIZATOR: TEATR ŻYDOWSKI im. Ester Rachel i Idy Kamińskich. 

PARTNER KONKURSU: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.  

DATA: 12 kwietnia 2021 – 15 września 2021. Rozstrzygnięcie konkursu 6 grudnia 2021. 

Regulamin i pełna informacja znajdują się na stronie internetowej Teatru Żydowskiego http://www.teatr-zydowski.art.pl/konkurs-na-sztuke-o-tematyce-zydowskiej

Mecenasem Konkursu jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Partnerem Konkursu jest Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC/AICT).

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne