EN
14.09.2022, 11:07 Wersja do druku

Warszawa. Rekrutacja na studia podyplomowe Pedagogika Teatru

Jeszcze do piątku, 16 września, można zapisać się na studia podyplomowe Pedagogika Teatru.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie zapisów w systemie IRK oraz egzaminu kwalifikacyjnego:

Zapisy w IRK: do 16 września

Rozmowy rekrutacyjne: 26-27 września

fot. mat. Instytutu Teatralnego

REJESTRACJA W IRK

W celu zapisania się na studia w pierwszej kolejności należy utworzyć konto w systemie IRK, a następnie w zakładce Studia wybrać „Studia Podyplomowe Pedagogika Teatru”. Przy opisie studiów wyświetla się zielony guzik „Zapisz się”. W zakładce „Rekrutacja” znajdują się wymagane dokumenty do wypełnienia:

odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia;

życiorys;

kwestionariusz osobowy;

podanie o przyjęcie na studia;

3 zdjęcia;

zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Link do IRK

UWAGA! Od 2022 roku obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 85 PLN, należy ją uiścić do końca trwania tury zapisów w systemie IRK.

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY

Egzamin kwalifikacyjny trwa około 20 minut i odbywa się przed komisją rekrutacyjną. Punktem wyjścia do przeprowadzenia egzaminu będzie życiorys i opisane w nim doświadczenia zawodowe. Egzamin służy poznaniu kandydatek i kandydatów, ich motywacji oraz potrzeb, które stoją za decyzją podjęcia studiów. 

Podczas egzaminu oceniane będą:

gotowość, otwartość kandydata/kandydatki, możliwość realnego uczestniczenia w intensywnym programie studiów;

znajomość programu studiów;

zainteresowania kandydata/kandydatki z obszaru kultury współczesnej, w szczególności projektów artystyczno-społecznych, w tym pedagogiki teatru.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane kandydatowi/kandydatce drogą mailową w ogłoszonym wcześniej terminie. Osoba przyjęta jest zobowiązana do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Toku Studiów osobiście lub pocztą tradycyjną.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

zapisy w systemie IRK: 27 czerwca 2022 – 16 września

termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 PLN): do 17 września

termin egzaminów kwalifikacyjnych: 26-27 września

termin ogłoszenia wyników egzaminów kwalifikacyjnych: 28 września

termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 5 października

składanie oryginałów dokumentów przez osoby przyjęte: 29 września – 7 października

Studia przygotowują do:

prowadzenia warsztatów teatralnych oraz innych działań edukacyjnych i animacyjnych;

pracy teatralnej z różnymi grupami w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych i społecznościach lokalnych;

inicjowania i prowadzenia grup teatralnych i projektów partycypacyjnych.

Program:

zajęcia teoretyczne, m.in. kategorie kultury, teorie teatru, teatr społeczny;

warsztaty z reżyserii, pracy z ciałem, słowem, przestrzenią i dźwiękiem i in.;

konwersatoria przygotowujące do pracy w grupie, m.in. psychologia rozwojowa i edukacja alternatywna;

wizyty studyjne wprowadzające w kontekst instytucjonalny działań pedagogiczno-teatralnych.

Czas:

2 lata, 4 semestry

zjazdy co 2 tygodnie, w soboty w g. 11-18.30 i niedziele w g. 9-16.30

Opłaty:

1200 zł za semestr

4800 zł za całe studia

Organizatorzy:

Instytut Kultury Polskiej UW, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Kontakt:

https://ikp.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/

[email protected]

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1066946354214241

O studiach opowiada absolwentka Marta Gosecka:

Źródło:

Materiał własny