EN

8.09.2020, 15:01 Wersja do druku

Warszawa. Premiera "Musicalu o musicalu Metro"

11 września w Komunie Warszawa odbędzie się premiera „Musicalu o musicalu Metro” w reż. Roberta Wasiewicza. Kolejne pokazy 12 i 13 września.

mat. teatru

Inspirowany legendarnym spektaklem „Metro” musical dla młodzieży o poprawności politycznej. „Metro” to opowieść o outsiderach próbujących wyśpiewać sobie wolność w czasach transformacji. Odrzuceni przez mainstream tworzą nienormatywną rodzinę, która w podziemiach metra snuje wizję świata bez stereotypów, podziałów i ograniczeń.  Jako członkowie homoseksualnej mniejszości Robert Wasiewicz i Marcin Miętus chcą stworzyć przestrzeń do rozmowy o dyskryminacji i wrażliwości społecznej.

Spektakl powstał jak część cyklu „Teren wspólny/ Common ground" - projektu Hub kultury KW, dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy

Komuna Warszawa

HUB Kultury 2020: Teren wspólny

zespół kuratorski: Tim Etchells, Marta Keil i Grzegorz Reske

#terenwspólny #commonground #hubkultury

Kontekst nowego miejsca Komuny Warszawa – Szkoła E.Plater 31 – współbrzmi z tegorocznym hasłem cyklu rezydencyjnego, który zaprasza twórców i twórczynie do rozmowy o tym, na jakich warunkach możliwe jest dzisiaj ustalanie przestrzeni tego, co wspólne. Artyści będą przyglądać się sposobom, w jakie negocjujemy wspólną przestrzeń, i zadadzą pytania o to, do kogo właściwie należy teren wspólny. Kto wyznacza jego ramy i wyrysowuje granice? Z kim podejmujemy rozmowy i ustalamy zasady? Kogo nigdy tutaj nie wpuścimy?Od stycznia 2020 Komuna Warszawa tworzy nową przestrzeń dla niezależnej kultury w ścisłym centrum Warszawy – Szkoła, E. Plater 31. Pomimo pandemicznych niedogodności udało się tu zorganizować Lato Otwarcia: trwający dwa miesiące cykl pokazów teatralnych najlepszych produkcji Komuny ostatnich lat, festiwal filmów w plenerze, koncertów młodej sceny muzycznej – w sumie ponad 35 wydarzeń. 

Działalność Komuny Warszawa współfinansowana jest ze środków m.st. Warszawy.

komuna.warszawa.pl

facebook.com

UWAGA!

Ze względu na wprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, uczestnictwo w koncercie jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków:

- Każdy uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego wyposażenia się w konieczne środki ochrony osobistej - maseczkę zasłaniającą nos i usta - której noszenie w miejscu koncertu jest obowiązkowe.

- W uzasadnionych przypadkach dane osobowe uczestnika koncertu (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) zostaną udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym.

- Uczestnikiem koncertu może być jedynie osoba, która wedle swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną lub nie przebywa na kwarantannie/ pod nadzorem epidemiologicznym.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne