EN

12.01.2021, 09:45 Wersja do druku

Warszawa. Pomoc psychologiczna dla artystów i pracowników teatru

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego uruchamia program bezpłatnej, interwencyjnej pomocy psychologicznej dla artystów, pracowników i współpracowników teatrów mierzących się ze skutkami pandemii COVID-19. Psycholodzy i terapeuci zaproszeni do współpracy będą świadczyć pomoc w formule online. Osoby, które odczuwają potrzebę takiego wsparcia, proszone są o przesłanie do 18 stycznia wiadomości na adres [email protected] i wypełnienie formularza.

fot. mat. Instytutu Teatralnego

Liczne badania podejmujące temat wpływu trwającej pandemii na zdrowie psychiczne, wykazały, że sytuacja, z którą wszyscy dziś się mierzymy zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych, lęku, depresji czy bezsenności. Badania prof. Paula Harrisona z Uniwersytetu Oksfordzkiego wskazują, że zagrożenia te dotyczą także osób, które przechorowały COVID-19. Z kolei według prof. Jana Heitzmana, psychiatry i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, konfrontacja ze stresorem jakim był wybuch pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 „skutkuje obniżeniem sprawności i odporności psychicznej na niespotykaną skalę” i może skutkować pojawieniem się w najbliższym czasie nowej kategorii diagnostycznej dla zaburzeń psychicznych będących następstwem pandemii COVID-19. Co istotne, na zaburzenia, o których mowa wpływ ma wiele czynników – także przynależność do określonej grupy zawodowej.

Pozostajemy w przekonaniu, że jedną z grup wymagających szczególnej troski, stanowią przedstawiciele zawodów twórczych lub pracujących w tym obszarze, często zaangażowanych w przedsięwzięcia o charakterze „projektowym”, co w wielu przypadkach wiąże się z utrudnionym dostępem do opieki socjalnej. Dlatego zapraszamy wszystkie osoby zawodowo zajmujące się działalnością teatralną (artystów zatrudnionych i współpracujących z teatrami państwowymi, prywatnymi, niezależnymi; freelancerów; pracowników i współpracowników nieartystycznych, ale wykonujących pracę na rzecz teatru) do skorzystania z naszej inicjatywy.

Pomoc psychologiczna w ramach programu jest bezpłatna i udzielana online za pośrednictwem komunikatora ZOOM.US. Każda osoba objęta wsparciem może wziąć udział maksymalnie w trzech sesjach. Spotkania z psychologami i psycholożkami trwają 45-minut.

Udział w sesji pomocy psychologicznej jest możliwy po wcześniejszym zapisaniu się i zarezerwowaniu spotkania. Zapisy w ramach pierwszej odsłony Programu prowadzone są przez najbliższy tydzień – od 11 do 18 stycznia, pod adresem: [email protected]. Zapisując się na pierwsze spotkanie należy zaakceptować regulamin oraz wypełnić  otrzymany formularz, który będzie podstawą do ustalenia terminu konsultacji. O wzięciu udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisując się na pierwsze spotkanie należy wypełnić formularz, który będzie podstawą do ustalenia terminu konsultacji.

– Ostatnie miesiące postawiły w trudnej sytuacji większość instytucji kultury, w tym teatry. Osoby w nich zatrudnione od długiego czasu są narażone na stres, związany ze zmianą trybu pracy lub jej brakiem, niepewnością, brakiem jasnych perspektyw zawodowych, lękiem o siebie i bliskich. Zapraszamy osoby potrzebujące rozmowy, wsparcia psychologicznego, do skorzystania z Programu. Konsultacje gwarantują poufność. Pragniemy, by inicjatywa ta pomogła pracownikom teatrów i artystom w okresie oczekiwania na powrót do normalności zawodowej – wyjaśnia psycholożka Monika Klonowska, jedna z osób zaproszonych przez Instytut Teatralny do współtworzenia programu wsparcia psychologicznego.

Pomocy psychologicznej udzielać będą:

Cezary Jacek Jaszkowski, psychoterapeuta;

Monika Klonowska, magister psychologii, konsultantka, mediatorka;

dr Agnieszka Rosińska, psycholog kliniczna, psycholog zdrowia, psychoterapeutka;

Anna Szapert, doktorantka na Uniwersytecie SWPS, terapeutka, trenerka, edukatorka.

Więcej informacji o programie

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne