EN

7.07.2021, 08:27 Wersja do druku

Warszawa. Performatywny audio-spacer ze Strefą WolnoSłową

Strefa WolnoSłowa zaprasza 9 lipca o godz. 18.00 na performatywny audio-spacer Strefa / BY project.

fot. Karolina Jóźwiak

Jak to jest być daleko, kiedy w Twoim kraju dzieje się rewolucja? Trwają protesty, aresztowania? To pytanie stało się impulsem do rozpoczęcia Strefa / BY project zainicjowanego przez performerki i performerów Strefy WolnoSłowej pochodzenia białoruskiego. Powstała kilkuosobowa grupa, która spotyka się regularnie od jesieni 2020. Na spotkaniach dużo rozmawiamy, o tym, co się dzieje w Białorusi, co spotyka osoby nam bliskie, które są w sercu wydarzeń. I o tym, jak to jest być w tym momencie w Polsce, śledząc wiadomości z domu za pośrednictwem Telegrama i innych komunikatorów. Rozmawiamy, piszemy, przekładamy słowa i emocje na ruch i dźwięki.

9 lipca podzielimy się z Wami naszą pracą zapraszając do performatywnego audio-spaceru po ulicach Warszawy, które na chwilę staną się dla nas ulicami Mińska.

Start spaceru o godz. 18.00 przy Metrze Ratusz Arsenał (po stronie ulicy Długiej).

Następne wydarzenia: 9 sierpnia i 9 września.

Prosimy wziąć ze sobą naładowany telefon z dostępem do internetu i słuchawki.

Dołączcie do nas!

Twórcy i twórczynie: Lizaveta Bibikava, Alicja Borkowska, Ray Dickaty, Rita Guretskaya, Maksim Jus, Veranika Los, Joanna Mueller, Bazhena Shamovich, Sasha Shapielevich Aliaksandr Unukovich, Łukasz Wójcicki

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy w ramach projektu "Dramaturgie społeczne" Teatru Powszechnego i Strefy WolnoSłowej.

***

Каково это - быть далеко, когда в твоей стране революция? Когда проходят протесты, аресты? Этот вопрос и стал толчком для начала проекта Strefa / BY, инициированный исполнителями перфомансов Strefy WolnoSłowej из Беларуси. Была сформирована группа из нескольких человек, которая регулярно встречается с осени 2020 года. На встречах мы много разговариваем о том, что происходит в Беларуси, что происходит с близкими нам людьми, которые находятся в центре событий. Говорим и о том, каково это - быть в этот момент в Польше, следить за новостями из дома с помощью Телеграма и других источников. Разговариваем, пишем, перекладываем слова и эмоции на движения и звуки.

9 июля мы поделимся с вами нашей работой, пригласив на перформативную аудио-прогулку по улицам Варшавы, которые на мгновение станут для нас улицами Минска.

Прогулка начинается в 18.00 у метро Ratusz Arsenał (со стороны улицы Длуга).

Следующие события: 9-го августа и 9-го сентября.

Пожалуйста, принесите заряженный телефон с доступом в Интернет и наушники.

Присоединяйтесь к нам!

Событие будет проведено на польском языке.

Создатели: Лизавета Бибикова, Алиция Борковска, Рэй Дикати, Рита Гурецкая, Максим Джус, Вероника Лос, Йоанна Мюллер, Божена Шамович, Саша Шапелевич, Александв Внукович, Лукаш Войцицки.

Проект реализован при финансовой поддержке города Варшавы в рамках программы “Dramaturgie społeczne” Teatru Powszechnego i Strefy WolnoSłowej.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne