EN

8.06.2021, 18:17 Wersja do druku

Warszawa. Otwarcie wystawy poświęconej nowym obiektom na Liście Krajowej Programu UNESCO "Pamięć Świata" - w środę

Otwarcie wystawy "Pamięć Polski" prezentującej 15. obiektów, które w tym roku, w ramach 4. edycji projektu, zostały wpisane na Polską Listę Krajową Programu UNESCO "Pamięć Świata" odbędzie się w środę w Warszawie. Ekspozycję będzie można do 30 czerwca oglądać przed Kordegardą - Galerią NCK.

mat. organizatora

Inne aktualności

Polska Lista Krajowa Programu UNESCO "Pamięć Świata" wzbogaciła się w tym roku o nowe, unikatowe obiekty, dokumentujące ważne wydarzenia i działalność wybitnych osobistości w dziejach Polski.

W tym roku Komitet, w skład którego wchodzą przedstawiciele największych polskich bibliotek, archiwów oraz środowisk naukowych, a któremu przewodniczy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, po raz czwarty wyłonił obiekty, które zostaną uhonorowane wpisem na listę.

Wśród obiektów znalazły się: dokument Przemysła II z 15 sierpnia 1295 r. z zasobu Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie; dokument króla Kazimierza Wielkiego dla biskupa ormiańskiego Grzegorza we Lwowie z 4 lutego 1367 r. z zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych; Trybunał Koronny Lubelski (1579-1811) z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie; Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca (1581-194 z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie; Przywilej Chełmiński z 1 października 1251 r. z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu; średniowieczne rotulusy z klasztoru premonstratensów na Ołbinie we Wrocławiu (1257, 1305-1370) z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu; kolekcja utworów Fryderyka Chopina z lat 30. i 40. XIX w. z zasobu Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; rękopiśmienna spuścizna Juliusza Słowackiego (1835-1865) z zasobu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu; rękopis "Balladyny" Juliusza Słowackiego (ok. 1834-1838) z zasobu Biblioteki Narodowej w Warszawie; rękopis zbioru wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "W żalu najczystszym" z 1942 roku z zasobu Biblioteki Narodowej w Warszawie; Teki Górskiego – zbiór rękopisów do historii Polski i krajów sąsiednich w XVI w. z zasobu Biblioteki Narodowej w Warszawie; 5 unikatowych egzemplarzy dzieł Jana Heweliusza (1647-1690) z zasobu Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej; kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku z zasobu Archiwum Polskiego Radia S.A.; rękopiśmienny atlas Mappy Hrabstwa Bialskiego z 1781 roku z zasobu Towarzystwa Naukowego Płockiego; mapa Księstwa Pszczyńskiego z 1636 roku z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach.

Oficjalne wręczenie certyfikatów wpisu na listę odbędzie się w czwartek w Belwederze, natomiast ze wszystkimi wyróżnionymi dokumentami historii będzie można zapoznać się w środę o godz. 19 podczas otwarcia wystawy "Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja", zorganizowanej przed Kordegardą. Galerią Narodowego Centrum Kultury.

Ekspozycja, współorganizowana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowe Centrum Kultury, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Polski Komitet Programu UNESCO przez kolejne trzy tygodnie, tj. do 30 czerwca będzie prezentowana na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Program "Pamięć Świata" powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r. Jego celem jest utrwalanie znaczenia wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości. Program zwraca uwagę społeczeństwa na konieczność ochrony dokumentów o szczególnym znaczeniu historycznym, które stanowią świadectwo naszej kultury i cywilizacji. W związku z jego realizacją podejmowane są również działania na rzecz upowszechniania wiedzy i szerokiego udostępniania dziedzictwa dokumentacyjnego. W ramach Programu tworzone są trzy listy dziejowych pomników piśmiennictwa: światowa oraz regionalne i krajowe.

W wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO "Pamięć Świata" w 2014 r. powstała Polska Lista Krajowa Programu UNESCO "Pamięć Świata". Wpisywane są na nią unikalne skarby narodowego dziedzictwa o fundamentalnym znaczeniu dla historii, kultury i tożsamości naszego kraju, przechowywane na co dzień w polskich archiwach, bibliotekach i muzeach.

4. edycja Listy Krajowej Programu UNESCO "Pamięć Świata" została objęta Patronatem Honorowym prezydenta Andrzeja Dudy. 

Źródło:

PAP