EN

20.06.2022, 09:45 Wersja do druku

Warszawa. Oświadczenie zespołu aktorskiego TR Warszawa

Największą siłą i wartością TR Warszawa zawsze był Zespół. Dział techniczny, zespół edukacji, zespół aktorski, zespół asystencko-inspicjencki, dział produkcji, dział planowania i eksploatacji, dział rozwoju publiczności, dział administracyjny, księgowość – wszyscy wspólnie przez lata tworzyliśmy wysoką jakość artystyczną tego miejsca. WSPÓLNIE.

fot. mat. teatru

W ciągu ostatnich dwóch lat zespół naszego teatru opuściło około 30 osób. Osoby odchodzące z pracy opisywały się w większości jako osoby przemęczone napięciami, zastraszone i wypalone psychicznie. Deklarowały, że „mają już dosyć!”

My, aktorki i aktorzy TR Warszawa też mamy dosyć.

Odejścia kolejnych pracownic i pracowników mają potężny wpływ na naszą pracę. Pomijając narastające poczucie straty, zagrożony jest również tak ciężko wypracowany przez lata poziom artystyczny, trwonione jest wieloletnie doświadczenie. W ostatnich miesiącach nasz teatr, będący instytucją publiczną i mający swoje zobowiązania wobec widzów, stawał przed koniecznością odwoływania spektakli, co oznacza brak możliwości wykonywania podstawowych obowiązków statutowych.

Stan ten jest efektem szkodliwego i niekompetentnego prowadzenia zespołu przez dyrekcję TR Warszawa. 

Pomimo wielokrotnie podejmowanych przez nas prób uzmysłowienia groźnej dla przyszłości Teatru sytuacji, dyrekcja wykonywała jedynie działania pozorowane i nie była w stanie powstrzymać kolejnych rezygnacji. Nie chcąc godzić się na wyniszczający Zespół sposób prowadzenia teatru, wciąż odchodzą kolejni, najbardziej wartościowi pracownicy, którzy tworzyli to miejsce od lat. Wśród wielu osób, które odeszły w ostatnim czasie wymienić można m.in. koordynatorkę Zespołu Edukacji TR Warszawa, pracowniczkę naszego teatru od 26 lat; kierowniczkę widowni, staż pracy: 12 lat; realizatora wideo, staż pracy: 16 lat; asystenta literackiego, staż pracy: 10 lat; aktorkę, staż pracy: 18 lat; aktora, staż pracy 18 lat.

W poczuciu odpowiedzialności za dobro Teatru i motywowani chęcią poprawy warunków pracy za pośrednictwem przedstawicieli związku zawodowego pracowników TR Warszawa od kwietnia 2021 prowadziliśmy aktywny dialog z Dyrektorem Biura Kultury Arturem Jóźwikiem w celu uzdrowienia sytuacji. W obliczu bezsilności i dalszych wyniszczających działań ze strony dyrekcji, 17 stycznia 2022 r. zostało złożone wotum nieufności wobec dyrekcji i jej pełnomocników, uchwalone przez Komisję Zakładową OZZ IP w TR Warszawa, do której należy 51 pracowników (spośród 84 wszystkich zatrudnionych w teatrze). Dalsze rozmowy i próby mediacji zakończyły się fiaskiem.

W obecnej sytuacji jedynym możliwym dla nas rozwiązaniem jest zmiana na stanowiskach dyrektorskich TR Warszawa. Obawiamy się, że w przeciwnym razie zespół naszego teatru przestanie istnieć. 

Dlatego my, zespół aktorski TR Warszawa, zwracamy się do Prezydenta m.st. Warszawy z apelem o niezwłoczne rozpisanie konkursu na stanowisko dyrektora/dyrektorki TR Warszawa.

Jacek Beler

Jan Dravnel

Izabella Dudziak

Dobromir Dymecki

Monika Frajczyk

Mateusz Górski

Natalia Kalita

Magdalena Kuta

Lech Łotocki

Rafał Maćkowiak

Maria Maj

Sebastian Pawlak

Aleksandra Popławska

Tomasz Tyndyk

Justyna Wasilewska

Adam Woronowicz

Mirosław Zbrojewicz

Agnieszka Żulewska 

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne