EN
24.03.2022, 14:50 Wersja do druku

Warszawa. Ogłoszenie wyników programu „44 x Mickiewicz”

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza rozstrzygnięcie naboru w ramach programu ,,44 x Mickiewicz’’. Jest to autorski projekt Instytutu realizowany w ramach Roku Romantyzmu Polskiego, skierowanym do instytucji kultury nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot. mat. organizatora

Program „44 x Mickiewicz” stanowi zaproszenie od Instytutu Adama Mickiewicza do pogłębienia i reaktywacji dziedzictwa romantycznego we współczesnych projektach kulturalnych i artystycznych.

Realizacja programu dowodzi, że dziedzictwo romantyczne jest niezwykle aktualnym rezerwuarem wyobraźni, wrażliwości, nawiązaniem do konstrukcji świata opartej na duchowej i dialogicznej sile oddziaływania tego, co ukryte w wielu wymiarach.

Projekty zrealizowane w programie „44 x Mickiewicz” idee polskiego romantyzmu, jako punkt krzyżowania się wielu kultur, poglądów, nurtów w sztuce. Współcześnie tradycja romantyczna silnie rezonuje i oddziałuje na polskich i zagranicznych twórców, stwarzając możliwość do dialogu językiem sztuki i ekspresji artystycznej.

W wyniku prac zespołu opiniującego, w skład którego weszli wewnętrzni eksperci Instytutu, Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, skierowała do realizacji w programie ,,44 x Mickiewicz’’ następujące projekty:

1.        Narodowy Instytut Muzyki i Tańca – ,,Ballady i romanse’’, kwota finansowania: 150 000 zł.
2.        Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – „Dziady w Tbilisi’’, kwota finansowania: 300 000 zł.
3.        Instytut Literatury – ,,Śladami Mickiewicz’’, kwota finansowania:
300 000 zł.
4.        Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – „Wielka Emigracja od kuchni, czyli Mickiewicz i rydze…”, kwota finansowania: 120 000 zł.
5.        Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – ,,Dziady Polsko-Ajnuskie – Przedświt’’, kwota finansowania: 55 000 zł.
6.        Teatr Wielki Opera Narodowa – ,,Mąż i żona’’, występ gościnny Polskiego Baletu Narodowego w Macedonii i na Węgrzech’’, kwota finansowania: 300 000 zł.
7.        Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – ,,Romantyczny most Mickiewicz – Eminescu’’, kwota finansowania: 275 000 zł (niepełne finansowanie, rekomendujemy zmniejszenie budżetu i zakres zadania o rezygnację z przekładu ,,Ballad i romansów’’ na język rumuński).

Suma środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 1.500.000 zł.

Zespół opiniujący podkreślił duże zainteresowanie programem oraz wysoko ocenił poziom merytoryczny wszystkich złożonych w II etapie naboru wniosków. Wśród złożonych do realizacji projektów w ramach programu ,,44 x Mickiewicz’’ znalazły się propozycje z zakresu muzyki, teatru, tańca, literatury, historii. Ich celem jest popularyzacja najważniejszych fenomenów romantyzmu poprzez wskazanie ich aktualności oraz reaktywacja dziedzictwa XIX-wiecznej kultury. Japonia, Chorwacja, Gruzja, Macedonia, Rumunia, Francja, Włochy, Litwa, to kraje zaproponowane przez wnioskodawców do realizacji wydarzeń we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne