EN

22.09.2020, 11:52 Wersja do druku

Warszawa. Nagroda im. Zygmunta Hübnera dla Doroty Buchwald

21 września  w Teatrze Powszechnym odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” oraz Wyróżnienia „Złoty Prolog”, ustanowionych przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera.

Marta Ankiersztejn/mat. organizatora

Wydarzenie to planowane było wcześniej na 23 marca br., dokładnie w 90. rocznicę urodzin Patrona Nagrody. Do tej rocznicy nawiązano podczas wieczoru, prezentując zdjęcia i listy z prywatnego archiwum rodzinnego (fragmenty przeczytał Olgierd Łukaszewicz), udostępnione przez Joannę Hübner – Wojciechowską.  
Poinformowano także, że staraniem Fundacji powstała w Warszawie ulica Zygmunta Hübnera, usytuowana na Żoliborzu.
Anna Seniuk przypominała „Deklarację Programową Teatru Powszechnego w Warszawie”, autorstwa Zygmunta Hübnera.
Nagroda im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby – wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona – przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.
Nagroda ma na celu:
•    promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,
•    zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,
•    przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca społeczną świadomość i tożsamość,
•    propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,
•    promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji, tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,
•    wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.
Nagroda przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.
Kapitułę VII edycji Nagrody stanowili członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner-Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody: Anna Augustynowicz, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz Rodowicz i Jerzy Trela.  

Laureatką Nagrody im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2020 została Dorota Buchwald.
Dorota Buchwald – jest teatrologiem, od trzydziestu lat dokumentującym historię i współczesny stan teatru polskiego. Prowadziła prace Działu Dokumentacji Związku Artystów Scen Polskich oraz Pracowni Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej w Instytucie Teatralnym. Współtworzyła od podstaw Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, kierując nim jako dyrektor w latach 2014-2018. Dzięki wieloletniej pracy jej i współpracującego z nią zespołu, Instytut Teatralny stał się jedną z najważniejszych instytucji teatralnych w Polsce oraz znaczącym miejscem spotkań i dialogu ludzi teatru i miłośników teatru. Instytut Teatralny pod jej kierownictwem stał się miejscem przyjaznym, łączącym ludzi o różnych światopoglądach, przekonaniach estetycznych, gustach i zapatrywaniach.
Redaktorka miesięcznika „Dialog” w latach 1995 – 2013. Wydawczyni, autorka i współautorka oraz redaktorka wielu publikacji z dziedziny historii teatru oraz badań teatrologicznych, współautorka i kuratorka wystaw, inicjatorka licznych programów, mających na celu popularyzację sztuki teatru oraz propagowanie publicznego charakteru jej obecności i roli w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Laudację wygłosił laureat ubiegłorocznej edycji Nagrody Tomasz Rodowicz.
Po raz pierwszy przyznano także Wyróżnienie im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog” ,
dla twórcy na początku drogi, który w nowatorski, sobie właściwy sposób, realizuje hübnerowskie idee teatru, w następujących aspektach:
Etyka pracy
Samodzielność i oryginalność
Wrażliwość na problemy współczesności
Dbałość o warsztat
Wysoki poziom działań artystycznych, organizacyjnych lub społecznych.
 
Decyzją Rady Fundacji, laureatką I edycji Wyróżnienia im. Zygmunta Hübnera „Złoty Prolog” 2020 została Magdalena Drab, której sylwetkę twórczą przedstawił członek Rady  Fundacji Jacek Sieradzki.
Magdalena Drab – aktorka, reżyserka, dramatopisarka. Absolwentka łódzkiej PWSFTviT, związana z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy (debiut w 2012 r.), występuje jako aktorka także na innych scenach Polski. Jako dramatopisarka jest laureatką najważniejszych nagród w tej dziedzinie. Od lat jest liderką off-owego Teatru Zamiast w Łodzi. Jako reżyserka w teatrze zawodowym debiutowała w 2017 roku. Reżyseruje w Teatrze w Legnicy i w innych teatrach. Drab ceni warsztat i rzemiosło, co widać w jej przedstawieniach. Nominowana do Paszportu „Polityki” 2019 w kategorii „teatr” – za dramat „Wyzwolenia”, współczesną parafrazę dzieła Wyspiańskiego i uparcie powtarzane pytanie: kim jestem. „Olśniewająco wszechstronny talent, jaki wykwitł nam na teatralnej glebie”.
Współfundatorem Nagrody i Wyróżnienia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a mecenasem uroczystości ich wręczenia miasto st. Warszawa.

Źródło:

Materiał nadesłany