EN

25.02.2021, 12:12 Wersja do druku

Warszawa. Nabór wniosków do 14. edycji Lata w teatrze otwarty

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza teatry i organizacje pozarządowe do składnia wniosków na realizację 2 tygodniowych warsztatów Lato w teatrze.

fot. Piotr Nykowski/ Poza Okiem

Wnioski można składać do 26 marca 2021 przez system WITKAC. Regulamin oraz wszystkie niezbędne dokumenty, z którymi należy się zapoznać znajdują się na stronie internetowej programu www.latowteatrze.pl. Spośród nadesłanych zgłoszeń Zespół Sterujący Lata w teatrze wybierze najciekawsze propozycje, które uzyskają dofinansowanie w wysokości maksymalnie 40 000 złotych. Lista wybranych projektów zostanie ogłoszona najpóźniej 10 maja 2021 roku.

Osoby, które nie realizowały jeszcze projektu w ramach programu, a są zainteresowane składaniem wniosków, zapraszamy na spotkanie on-line dotyczące programu, które odbędzie się 8 marca 2021 roku. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy wkrótce.

Warto również śledzić fanpage Lata w teatrze na Facebooku, na którym umieszczać będziemy ważne informacje związane z programem.

O programie

Program LATO W TEATRZE udowadnia, że teatr może być medium ważnym dla młodych ludzi. Każdy projekt ma charakter autonomiczny. O tematyce i formie artystycznych działań, o wyborze metod pracy teatralnej decydują osoby zaproszone do współpracy przez wnioskodawców, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczestników. Zajęcia mogą prowadzić etatowi pracownicy instytucji, członkowie grup teatralnych, animatorzy kultury, instruktorzy teatralni, artyści, studenci szkół artystycznych oraz muzycy lub dziennikarze. Instruktorzy oddają głos dzieciom i młodzieży. W trakcie dwutygodniowych warsztatów są ich przewodnikami i opiekunami, którzy ułatwiają młodym znalezienie formy dla scenicznej wypowiedzi na bliskie im tematy.

LATO W TEATRZE +

W programie został wydzielony moduł Lato w teatrze +, przeznaczony dla beneficjentów, którzy realizowali projekt co najmniej trzykrotnie. Zapraszamy doświadczone ośrodki do przygotowania projektów – wniosków na dwutygodniowe warsztaty, kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży odbywające się podczas wakacji – we współpracy z instytucją lub organizacją partnerską, która nie ma doświadczenia w pozyskiwaniu grantów i dotychczas nie brała udziału w Lecie w teatrze.

Dzięki artystycznemu spotkaniu dwóch ośrodków, możliwa będzie wymiana doświadczeń między nimi. Wnioskodawca oraz partner przygotowują wspólnie zgłoszenie do projektu.

W wyniku spotkania przedstawicieli obu stron wypracowują temat oraz ramy działania, przygotowują wspólny budżet projektu. Wnioskodawca jest liderem projektu – składa wniosek w imieniu partnerstwa, otrzymuje ewentualne dofinansowanie i dysponuje nim w porozumieniu i w uzgodnieniu z partnerem oraz zajmuje się rozliczeniem projektu. Partner deleguje ze swoich współpracowników co najmniej dwie osoby, które biorą udział w całym przebiegu projektu. Zadaniem partnerstwa jest znalezienie miejsca w projekcie dla instytucji doświadczonej oraz mniej doświadczonej,  przekazywanie wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą w praktyce, umożliwienie artystycznego spotkania dwóch ośrodków oraz przygotowanie partnera do samodzielnego złożenia wniosku w kolejnej edycji programu.

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne