EN
2.03.2022, 15:02 Wersja do druku

Warszawa. MKiDN: w polskich instytucjach kultury nie powinno być miejsca dla poparcia rosyjskiego reżimu

Inne aktualności

W związku z eskalacją rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę i jej coraz bardziej ludobójczym charakterem oraz licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MKiDN ponownie zdecydowanie zaleca instytucjom kultury wstrzymanie się od wszelkiej współpracy z przedstawicielami świata kultury Federacji Rosyjskiej.

W polskich instytucjach kultury nie powinno być miejsca na jakąkolwiek instytucjonalną współpracę z przedstawicielami rosyjskiego reżimu. Rosyjscy artyści, którzy nie opowiedzieli się jasno i jednoznacznie przeciwko agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i nie potępili jej, nie powinni być gośćmi polskich scen, uczestnikami programów artystycznych ani projektów z zakresu kultury.

Wobec zbrodni wojny w Ukrainie zdecydowanie zalecamy powstrzymanie się od prezentacji dzieł kultury rosyjskiej i rosyjskich twórców.

Jednocześnie zwracamy się o podejmowanie wszelkich inicjatyw zmierzających do wykluczenia Rosji z organizacji międzynarodowych, międzynarodowych organizacji branżowych lub przynajmniej do ograniczenia jej praw członkowskich. Zachęcamy także do aktywnego promowania takiego stanowiska wśród innych członków tych organizacji.

MKiDN podtrzymuje swoje poparcie dla apelu ministra kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandra Tkaczenki o nałożenie sankcji na Rosję w dziedzinie kultury i ograniczenie jej aktywności międzynarodowej w tym wymiarze. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński pozostaje w bezpośrednim bieżącym kontakcie z ministrem Tkaczenką, oferując Ukrainie pomoc w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa.

Polskie archiwa oraz instytucje muzealne są w stałym kontakcie z instytucjami ukraińskimi i są gotowe do udzielenia im wszelkiego niezbędnego wsparcia. Zakres udzielanej pomocy jest uzależniony od oczekiwań państwa ukraińskiego w tym zakresie.

Instytucje kultury nadzorowane przez MKiDN pracują nad programami rezydencji dla artystów ukraińskich, uruchomiły także wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim. Nasze instytucje od samego początku agresji rosyjskiej na Ukrainę zaangażowały się we wsparcie dla uchodźców wojennych, m.in. zaoferowały swoja bazę noclegową do dyspozycji wojewodów i władz samorządowych. Wiele muzeów prowadzonych i współprowadzony przez MKiDN oferuje bezpłatny wstęp uchodźcom z Ukrainy, przygotowane są również specjalne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Szkoły i uczelnie artystyczne gotowe są – jeżeli zajdzie taka konieczność - przyjmować studentów i uczniów z Ukrainy. Ponadto MKiDN rozwija programy stypendialne adresowane do obywateli Ukrainy i Białorusi prowadzonych m.in. przez Instytut Książki czy Narodowe Centrum Kultury.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne