EN

9.03.2022, 13:29 Wersja do druku

Warszawa. MKiDN: ogłoszono listę laureatów konkursu o stypendia programu "Młoda Polska"

Znamy listę laureatów konkursu o stypendia z programu "Młoda Polska" na 2022 r. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego stypendium otrzymały 102 osoby - poinformowano na Twitterze resortu kultury.

Jak przypomniano, "w XIX edycji programu złożono 821 wniosków". "W 127 wnioskach stwierdzono błędy formalne, co uniemożliwiło ich rozpatrywanie pod względem merytorycznym. Komisja oceniła 694 wnioski" - napisano w informacji.

Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego w 19. edycji programu "Młoda Polska" stypendium przyznano 102 osobom. Wśród laureatów stypendium 92 młodych artystów reprezentuje dziedzinę muzyki, czterech - sztuki wizualne, a po dwóch - film, teatr i taniec.

Pełną listę laureatów konkursu o stypendia programu "Młoda Polska" na rok 2022 znaleźć można na stronie: www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska/aktualnosci/wyniki-2022.

Wyjaśniono, że "program stypendialny przeznaczony jest dla młodych artystów (do 35. roku życia), którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają – filmie, fotografii, literaturze, muzyce, sztukach wizualnych, tańcu lub teatrze". "Sty­pen­dium może być prze­zna­czo­ne na re­ali­za­cję wła­sne­go projek­tu ar­ty­stycz­ne­go, zakup in­stru­men­tów i sprzę­tu nie­zbęd­ne­go do pracy, na stu­dia i re­zy­den­cje zagranicz­ne" - czytamy w informacji.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. zł brutto.

Operatorem programu "Młoda Polska" jest Narodowe Centrum Kultury.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne