EN

17.10.2020, 08:29 Wersja do druku

Warszawa. MKiDN: Nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego dot. wydarzeń kulturalnych

Zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, działalność twórcza związana z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki oraz działalność związana z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalność klubów filmowych jest dopuszczalna pod warunkiem: udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni lub gdy działalność jest prowadzona na otwartym powietrzu - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami; zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa; udostępnienia co czwartego miejsca na widowni w rzędach naprzemiennie.

Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca nie dotyczy widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia; uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

"Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana" - czytamy w komunikacie MKiDN. Resort apeluje o stosowanie zasady DDMA, dzięki "której chronimy siebie i innych". Zasada DDMA to: D - jak dystans, D - jak dezynfekcja, M - jak maseczka i A - jak aplikacja STOP COVID-ProteGO Safe. Aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. "Co ważne, im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa" - podkreśla MKiDN.

"Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej - to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem" - przypomina MKiDN.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne