EN
17.08.2022, 10:29 Wersja do druku

Warszawa. Migrart.waw.pl to portal nie tylko dla migrantów i migrantek

Strefa WolnoSłowa i Staromiejski Dom Kultury zapraszają do korzystania z nowej wersji portalu Migrart.waw.pl w czterech wersjach językowych - po polsku, angielsku, rosyjsku i ukraińsku.

fot. mat. Strefy WolnoSłowej

Migrart.waw.pl to platforma internetowa powstała w 2021 roku, prezentująca sylwetki oraz prace twórców i twórczyń migranckich mieszkających w Warszawie, umożliwiająca sieciowanie i współpracę osób o różnym pochodzeniu kulturowym z instytucjami i organizacjami z sektora kultury i sztuki. Od tego roku do bazy mogą przyłączyć artyści i artystki migranccy z całej Polski.  

Migrart.waw.pl to doskonała baza kontaktów dla dziennikarzy/dziennikarek szukających osób migranckich do swoich materiałów prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych. To również miejsce, w którym instytucje kultury (teatry, galerie, muzea) mogą znaleźć artystów i artystki do swoich projektów.

Migrart.waw.pl to także bezpłatne lekcje języka polskiego i  cykliczne spotkania sieciujące, gdzie zapraszamy wszystkich twórców i twórczynie migranckie, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami pracy w kulturze. Spotkania otwarte są także dla osób, które zajmowały się twórczością artystyczną w swoim kraju pochodzenia, a w Polsce nie miały do tej pory na to szansy, jak również dla przedstawicieli i przedstawicielek warszawskich organizacji i instytucji ze świata kultury i sztuki. Rozmawiamy o tym, jak wygląda współpraca stołecznych instytucji kultury z osobami migranckimi i uchodźczymi, dzielimy się doświadczeniami i wymienimy dobrymi praktykami, staramy się tworzyć sieci współpracy i wymieniać wiedzą.

Zajrzyj: migrart.waw.pl | strefawolnoslowa.pl | sdk.pl 

Kontakt: [email protected]

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne