12.11.2019 Wersja do druku

Warszawa. Konferencja naukowa "Gombrowicz i inni >>prozaicy sceniczni<<. O inscenizacjach utworów nieteatralnych"

Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów (IFKiK), redakcja czasopisma naukowego "Załącznik kulturoznawczy" oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Gombrowicz i inni >>prozaicy sceniczni<<. O inscenizacjach utworów nieteatralnych".

Sam Witold Gombrowicz teatru nie cenił, choć czerpał garściami z jego tradycji, a jednak dzieła pisarza doczekały się wielu inscenizacji. "Sceniczność" utworów Gombrowicza (nie tylko dramatycznych, lecz także prozatorskich) niewątpliwie tkwi w swoistym objawianiu się kreowanych postaci w działaniu, specyfice świata przedstawionego i charakterze napięć, które ów świat napędzają. Utwory autora Kosmosu wzbudzają zainteresowanie inscenizatorów, stanowiąc przy tym dla nich niemałe wyzwanie. Awangardowa twórczość pisarza wymaga bowiem głębokiej refleksji nad możliwościami "materializacji" zdezintegrowanych postaci na scenie, ale i - w przypadku adaptacji utworów prozatorskich - pomysłu na "twórczą zdradę" narracji i dostosowanie jej do wymogów innego medium. Żyznym polem do autorskich (reżyserskich) kreacji jest np. Gombrowiczowski autotematyzm. Zaowocował on inscenizacjami wprowadzającymi postać pisarza jako protagonistę bądź komentatora scenic

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał własny

Materiał nadesłany

Data:

12.11.2019