Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Dewajtis 5 00-815 Warszawa

+48 22 839 77 63

teatrifilm@gmail.com

http://teatrifilm.uksw.edu.pl

Archiwum