EN
18.03.2022, 10:36 Wersja do druku

Warszawa. InfoPoint UA w Instytucie Teatralnym | ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТЕАТРУ З УКРАЇНИ

Instytut Teatralny uruchamia punkt informacyjny dla ludzi teatru z Ukrainy. Jego zadaniem jest monitorowanie aktualnych potrzeb ludzi teatru z Ukrainy oraz zasobów oferowanych przez polskie teatry i organizacje.

fot. mat. Instytutu Teatralnego

PL

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego uruchamia punkt kontaktowy dla przedstawicielek i przedstawicieli zawodów teatralnych z Ukrainy, zmuszonych tymczasowo opuścić swój kraj, a także polskich teatrów, oferujących wsparcie ukraińskim partnerom w czasie wojny. Zadaniem punktu jest monitorowanie aktualnych potrzeb ludzi teatru z Ukrainy, jak również monitorowanie zasobów, jakie oferują teatralne instytucje i organizacje, takich jak miejsca noclegowe, miejsca pracy, zbiórki rzeczowe i finansowe, spektakle, czytania, koncerty charytatywne, oferta kulturalna w języku ukraińskim, długofalowe projekty skierowane do ukraińskich twórców. Pozwoli to na usprawnienie przepływu informacji na temat dostępnych inicjatyw pomocowych. W ramach punktu będziemy udzielać informacji na temat możliwego wsparcia oraz działań na rzecz uchodźców, prowadzonych przez partnerów w kraju i za granicą. Zapraszamy do kontaktu!

UA

Театральний інститут ім. Збігнєва Рашевского урухомлює інформаційний пункт для представників театральних професій України, змушених тимчасово покинути свою країну, а також польських театрів, які хочуть підтримати українських партнерів під час війни. Завдання пункту – моніторинг актуальних потреб людей театру України, а одночасно пропозицій зі сторони театральних інституцій та організацій, таких як місце нічлігу, місце праці, збірки речей і фінансів, спектаклі, читання, благодійні концерти, довготривалі проекти, скеровані до українських митців. Це дозволить краще слідкувати за доступними ініціативами допомоги. У нашому центрі будемо інформувати про можливість отримання підтримки і діяльність партнерів у країні та за кордоном, спрямовану на допомогу біженцям. Запрошуємо до контакту.

PL

Kontakt mailowy: [email protected]

Dyżur telefoniczny: wtorki i czwartki w godzinach 13:00-16:00 pod numerem +48 790 219 211

Informacje udzielane są w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Zasady działania: Regulamin InfoPoint UA (dostępny poniżej).

UA

Контакт е-mail: [email protected]

Чергування на телефоні: вівторок і четвер 13:00 – 16.00 під номером телефону +48 790 219 211

Інформації можна отримати польською, українською, російською та англійською мовами.

Основа діяльності: Регламент InfoPoint UA (Дивіться нижче)

Pliki do pobrania

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne