EN
16.03.2022, 11:39 Wersja do druku

Warszawa. II Festiwal IN TEMPORE REGUM w Polskie Operze Królewskiej

Polska Opera Królewska zaprasza na II Festiwal IN TEMPORE REGUM. Muzyka Czasu Królów, który odbywać się będzie w dniach 26 marca – 2 kwietnia w królewskich przestrzeniach Warszawy.

fot. mat. teatru

Podczas pięciu festiwalowych wydarzeń zabrzmią kompozycje dawnych mistrzów, których działalność przypada na czasy panowania królów w Rzeczpospolitej. To ich twórczość rozbrzmiewała na polskich dworach i w rodzimych kościołach w XVI, XVII i XVIII wieku. Podczas zaplanowanych koncertów znakomici Artyści Polskiej Opery Królewskiej oraz zaproszeni Goście specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej przybliżą Państwu zarówno znane, jak i te wciąż jeszcze zbyt rzadko wykonywane dzieła.

Podczas koncertu inauguracyjnego, w sobotę 26 marca, Salę Wielką Zamku Królewskiego w Warszawie wypełni brzmienie najdoskonalszego mistrza baroku – Johanna Sebastiana Bacha. Soliści wraz z Zespołem Wokalnym oraz Zespołem Instrumentów Dawnych Capella Regia Polona wykonają świecką kantatę Laßt uns sorgen, laßt uns tragen BWV 213 dedykowaną synowi Augusta III. Natomiast 31 marca w Teatrze Królewskim zabrzmią kompozycje pisane przez włoskich twórców z myślą o żonie ostatniego Sasa na polskim tronie – królowej Marii Józefie.

Od czasów średniowiecza ważnym ośrodkiem rozwoju kultury muzycznej był także kościół. Wybitne dzieła muzyki religijnej doby renesansu i wczesnego baroku zabrzmią 1 kwietnia podczas koncertu Psalmodia sacra. W trakcie festiwalu nie zabraknie również utworów, które powstawały na dworach magnackich. Jedna z pierwszych polskich oper Agatka, czyli przyjazd pana według libretta Macieja Radziwiłła po raz pierwszy została wykonana w Nieświeżu w obecności króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oświeceniowe idee wcielone w swojską atmosferę polskiej wsi zachwyciły XVIII-wieczną publiczność – z pewnością zaciekawią też współczesnego odbiorcę.

Festiwal zwieńczy serenata Marc’Antonio e Cleopatra Johanna Adolfa Hassego, która otworzyła kompozytorowi drogę do znakomitej kariery, między innymi na dworze królów Polski z dynastii Sasów.

KALENDARIUM FESTIWALOWE

KANTATA DLA KRÓLEWICZA – KONCERT INAUGURACYJNY

26 marca, godzina 19.00
Zamek Królewski w Warszawie - Sala Wielka

AGATKA, CZYLI PRZYJAZD PANA (wersja koncertowa) / JAN DAWID HOLLAND

27 marca, godzina 19.00
Zamek Królewski w Warszawie - Sala Wielka

KANTATY DLA KRÓLOWEJ MARII JÓZEFY

31 marca, godzina 19.00
Teatr Królewski w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie


PSALMODIA SACRA - KONCERT

1 kwietnia, godzina 19.00
Teatr Królewski w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

MARC’ANTONIO E CLEOPATRA (WERSJA KONCERTOWA) / JOHANN ADOLF HASSE

2 kwietnia, godzina 19.00
Teatr Królewski w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Szczegóły na www.operakrolewska.pl

Bilety na www.ewejsciowki.pl

Źródło:

Materiał nadesłany