EN

5.05.2023, 13:07 Wersja do druku

Warszawa. Beneficjenci programu „Lato w teatrze 2023” wybrani

Do tegorocznej edycji programu złożono 178 wniosków. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 170 wniosków, które zostały poddane ocenie organizacyjnej i merytorycznej.

fot. mat. Instytutu Teatralnego

Zespół Sterujący w składzie:

Tomasz Daszczuk

Katarzyna Kotarska

Krzysztof Magdziak

Kamila Majchrzycka-Szymańska

Maciej Ogórek

Anna Rochowska

po zapoznaniu się z 170 wnioskami zdecydował o przyznaniu dofinansowania 36 projektom: 30 w module Lato w teatrze i 6 w module Lato w teatrze+, przyznając łączną kwotę dotacji w wysokości 1 498 717,00 złotych.

załącznikach publikujemy:

- Listę wniosków, które otrzymały dofinansowanie w module Lato w teatrze;

- Listę wniosków, które otrzymały dofinansowanie w module Lato w teatrze+;

- Listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania w modułach: Lwt i Lwt+;

- Wykaz wniosków, które zawierają błędy formalne.

Jednocześnie informujemy, że w maju czekają na beneficjantów dwa obowiązkowe spotkania:

Obowiązkowe spotkanie informacyjne online dla beneficjentów dotyczące m.in. składania aktualizacji, harmonogramu programu, zaplanowanych form wsparcia, obowiązkowego szkolenia w maju odbędzie się dnia 11 maja o godz. 10.00 na zoomie pod linkiem https://zoom.us/j/97711577046; Identyfikator spotkania: 977 1157 7046.

Obowiązkowy wyjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 19-21 maja w Radziejowicach. Na szkolenie zapraszamy 1 przedstawiciela_kę danego projektu, a w przypadku lwt+ także przedstawiciela_kę partnera.

O obu spotkaniach organizator poinformuje szczegółowo drogą e-mailową na adres osoby do kontaktu podanej we wniosku. Na stronie internetowej latowteatrze.pl pojawią się też szczegółowe informacje o obu spotkaniach.

15 maja na naszej stronie latowteatrze.pl ogłosimy terminy konsultacji dla wnioskodawców, którzy nie otrzymali dofinansowania, a chcieliby spotkać się z przedstawicielami_kami komisji, by otrzymać informację zwrotną nt. złożonego wniosku.

Serdecznie gratulujemy beneficjentom tegorocznej, 16. już edycji programu!

Witamy w gronie Rodziny Lata w teatrze!

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest Narodową Instytucją Kultury finansowaną ze środków budżetu Państwa.

Źródło:

Materiał własny

Wątki tematyczne