EN

11.12.2020, 14:27 Wersja do druku

Warszawa. Apel Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatru w pandemii

Członkowie Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatru w pandemii powołanego przy Instytucie Teatralnym wystosowali apel do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego w sprawie publikacji wyników oceny eksperckiej, która stanowiła podstawę cięć oraz informacji dotyczącej sumy przyznanych dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Kultury.

fot. mat. organizatora

Warszawa, 7 grudnia 2021

Pan Prof.

Piotr Gliński

Wicepremier,

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Szanowny Panie Premierze,

w obliczu nowej fali kontrowersji dotyczących redukcji dotacji przyznanych w ramach Funduszu Wsparcia Kultury oraz braku transparentności procedur, jako członkowie Zespołu Eksperckiego przy Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oczekujemy niezwłocznej publikacji wyników oceny eksperckiej, która stanowiła podstawę cięć oraz informacji dotyczącej sumy przyznanych w ramach Funduszu dotacji.

Jednocześnie wnioskujemy o przekazanie różnicy między sumą przyznanych dotacji a deklarowanym budżetem FWK (400 milionów złotych) na poczet funkcjonujących procedur wsparcia freelancerów (zapomogi socjalne i zasiłki dla pracowników kultury w dyspozycji MKDNiS). W obecnej chwili, kiedy sytuacja w tej grupie zawodowej jest dramatyczna, a cięcia w dotacjach FWK uderzają najbardziej w projekty realizowane przez freelancerów, jesteśmy przeciwni długotrwałemu i generującemu kolejne napięcia procesowi opracowywania nowych programów pomocowych.  

Uważamy, że skoro istnieją narzędzia pozwalające na realną i możliwie szybką pomoc pracownikom kultury pozostającym w skrajnie złej sytuacji materialnej, to powinny one być zasilone środkami, które nie zostały rozdysponowane w ramach FWK.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nowelizację rozporządzenia powołującego FWK i przedłużenie okresu wydatkowania otrzymanych środków do 31 marca 2021. Utrzymanie projektowanego pierwotnie terminu (31 grudnia 2020) nie jest możliwe wobec przedłużającej się procedury wypłaty świadczeń.

Oczekujemy także  – i deklarujemy swój udział – w pilnym opracowaniu projektu kolejnej „Tarczy dla teatrów”, która uratowałaby polski teatr w pierwszej połowie 2021 roku.

Z poważaniem

Członkowie Zespołu Eksperckiego ds. sytuacji teatrów w pandemii:

Jacek Głomb – dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych

Tomasz Rodowicz – dyrektor artystyczny Teatru CHOREA

Katarzyna Knychalska – Ogólnopolska Offensywa Teatralna

Maja Barełkowska – Związek Zawodowy Aktorów Polskich

Alicja Przerazińska – Teatr Polonia, Och-Teatr, dyrektor Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury – Unia Teatrów Niezależnych

Maria Seweryn – prezes Unii Teatrów Niezależnych

Marta Wójcicka – Studio Teatralne Koło, prezes stowarzyszenia, Unia Teatrów Niezależnych

Bogusław Nowak – dyrektor Opery Krakowskiej

Paweł Szkotak – reżyser, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów

Andrzej Hamerski – zastępca dyrektora ds. administracyjnych Teatru Muzycznego w Poznaniu

Ewa Pilawska – Unia Polskich Teatrów (wiceprezes), dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi

Małgorzata Langier – dyrektor Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”

Ryszard Kalinowski – Forum Środowisk Sztuki Tańca

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne