EN

15.12.2021, 15:44 Wersja do druku

Warszawa. 9. edycja Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru"

Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera zaprasza do  zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru 2022".

Nagroda im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru" została ustanowiona, aby:

po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,

po drugie, zwrócić społeczną uwagę - dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej - na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,

po trzecie, przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość  i tożsamość społeczne, a także propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,

po czwarte, promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,

po piąte, wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda ma charakter prestiżowy i przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.  

Kapitułę IX edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner – Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski oraz laureaci poprzednich edycji: Anna Augustynowicz, Dorota Buchwald, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz Rodowicz, Rober Talarczyk i Jerzy Trela.  

Nagroda IX edycji przyznana będzie i uroczyście wręczona w końcu marca 2022 roku, w okolicy daty urodzin jej Patrona.  Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna sprawi, że nie będziemy zmuszeni przenosić tej uroczystości na termin późniejszy. 

Zapraszamy do zgłaszania, wraz z uzasadnieniem, kandydatur do Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru 2022" mailowo: [email protected]

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2022.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje społeczne, związki twórcze, uczelnie artystyczne i inne podobne instytucje oraz osoby prywatne. 

Regulamin Nagrody znajduje się na stronie fundacjahubnera.org.pl w zakładce NAGRODA

FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ im. Zygmunta Hübnera

Źródło:

Materiał nadesłany