EN
11.01.2021, 14:25 Wersja do druku

Warszawa. 8. edycja Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru"

Do 31 marca można zgłaszać kandydatury do 8. edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru".

Nagroda im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru" została ustanowiona, aby:

- po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,

- po drugie, zwrócić społeczną uwagę - dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej - na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,

- po trzecie, przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce,  pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość  i tożsamość społeczne, a także propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,

- po czwarte, promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji  tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,

- po piąte, wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda ma charakter prestiżowy i przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.  

Kapitułę VIII edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner-Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski oraz laureaci poprzednich edycji: Anna Augustynowicz, Dorota Buchwald, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz Rodowicz i Jerzy Trela.  

Nagroda tegoroczna będzie uroczyście wręczona w roku 2021 roku. Tradycyjnie odbywało się to w końcu marca, w okolicy daty urodzin Patrona, ale w roku 2020 z powodu pandemii zmuszeni byliśmy przełożyć uroczystość na wrzesień. Także i w tym roku sytuacja epidemiczna sprawi, że przeniesiemy te uroczystość na termin późniejszy, o czym będziemy informować. 

Zapraszamy do zgłaszania, wraz z uzasadnieniem, kandydatur do Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru 2021" mailowo: [email protected]

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje społeczne, związki twórcze, uczelnie artystyczne i inne podobne instytucje oraz osoby prywatne. 

Regulamin Nagrody znajduje się na stronie fundacjahubnera.org.pl w zakładce NAGRODA.

FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ im. Zygmunta Hübnera                                 

Źródło:

Materiał nadesłany