EN
Warszawski Festiwal Teatralny Młodych w Starej Prochowni VIII edycja

Warszawski Festiwal Teatralny Młodych w Starej Prochowni VIII edycja (od 15.04.2016 do 16.04.2016)

Organizator

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa

Archiwum