Teatr Mer

Teatr Mer

Dyrektor artystyczny

Ewa Gałat, Marcin Truszczyński

ul. Wojewódzkiego 32a/3 92-446 Łódź

0 42 784 33 22 73

teatr@teatrmer.pl

www.teatrmer.pl

Repertuar - Październik 2020
Brak spektakli w danym miesiącu

Archiwum