EN

17.12.2021, 11:07 Wersja do druku

Szczecin. "Instytucja marzeń" Gosi Trajkowskiej, stypendystki ZOT

W 2021 roku Zachodniopomorska Offensywa Teatralna ogłosiła projekt grantowy dla twórców oraz twórczyń szczególnie dotkniętych sytuacją pandemiczną. Jury, złożone z przedstawicielek oraz przedstawiciela środowisk artystycznych, krytycznych oraz akademickich wyłoniło 6 najlepszych projektów i każdemu z nich przyznało dofinansowanie. Jednym z wyróżnionych działań był projekt "Instytucja marzeń" Gosi Trajkowskiej.

fot. Ola Hojczyk

21 grudnia o godz.18 odbędzie się prezentacja nagrania tego wydarzenia (online), która będzie jednocześnie podsumowaniem działań Gosi Trajkowskiej w ramach projektu "ZOT pobudza do działania". Video dostępne będzie przez 24 godziny. 

Instytucja Marzeń to dyplom licencjacki Gosi Trajkowskiej obroniony 09. września 2021 roku na Wydziale Sztuki Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie. Dyplom powstał jako zintegrowane działanie pod opieką promotorską prof. dr hab. Aleksandry Ska oraz dra Łukasza Jastrubczaka. 

*** 

Instytucja Marzeń to performatywne, emocjonalne i krytyczne działanie teatralne, audio-spacer, który odbywa się w różnych przestrzeniach budynku Pałacu pod Globusem, w którym mieści się Akademia Sztuki w Szczecinie. 

W dyplomie Instytucja Marzeń wykorzystuję pojęcie fikcji i prawdy. Interesuje mnie wykorzystanie naturalnego środowiska instytucji jako scenografii mojego dyplomu. Jest to moja osobista decyzja o zaniechaniu dołączenia do wyścigu o najbardziej spektakularne dzieło, dyplom, obiekt, spektakl. Sprzeciwiam się hierarchicznej ekonomii przemocy, która wywiera presję na młodych artystkach bez budżetu. W związku z przyjęciem Ustawy 2.0, zwanej również Konstytucją dla Nauki, mój dyplom jest próbą stworzenia bardziej efemerycznej, poetyckiej sytuacji niż produktu. Istotnym i ważnym dla mnie gestem jest “przejęcie” przeze mnie budynku na czas trwania dyplomu poprzez poruszanie się w niej na moich zasadach. 

Instytucja zmienia się i musi spełniać zewnętrzne standardy, odpowiadając aktualnym potrzebom kreowania bezpieczniejszych przestrzeni.
Projekt Instytucja Marzeń traktuje o różnym natężeniu przemocy - ze szczególnym naciskiem na opowieść o Akademii Sztuki w Szczecinie. Podczas spektaklu/spaceru staram się opowiedzieć o zniuansowaniu przemocowych gestów, braku reakcji na przemoc, by w ostatniej scenie oddać się marzeniom.

fot. Ola Hijczyk

Tekst: Karolina Kubik, Aleksandra Ska, Gosia Trajkowska *** 

Twórczynie_cy:
Idea: Gosia Trajkowska
Tekst: Vera Popova, Gosia Trajkowska Dramaturgia: Vera Popova, Gosia Trajkowska Oprawa dźwiękowa: Agata Lech 

Dokumentacja wideo: Kamil Składanek
Dokumentacja fotograficzna: Ola Hojczyk
Opieka artystyczna: Łukasz Jastrubczak, Aleksandra Ska Konsultacje: Karolina Kubik

*** 

Dofinansowano ze środków przeznaczonych na działalność Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej w ramach programu "ZOT pobudza do działania". 

*** 

Gosia Trajkowska jest performerką, artystką wizualną, autorką tekstów i reżyserką. Najchętniej pracuje w duetach. Wraz z Verą Popovą wyreżyserowała spektakle „KRYM”, „Pink Bitterness. Księżniczki”, „Kolacja” oraz stworzyła podkast skupiony na przybliżaniu herstorii muzyki eksperymentalnej i elektronicznej „Beethoven Was a Lesbian”.
Wraz z Agatą Lech wyreżyserowała i stworzyła dwa filmy poetyckie: „Rok bez lata” oraz „Ballada dla balkonów”. Absolwentka sztuki mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie. Obecnie mieszka i pracuje w zachodniej Islandii. 

Źródło:

Materiał nadesłany