EN
Studio Mimów Stefana Niedziałkowskiego

Studio Mimów Stefana Niedziałkowskiego

Dyrektor artystyczny

kier. art. Stefan Niedziałkowski

ul. Elektoralna 12 00-139 Warszawa

+48 22 604 192 281, +48 505 891 277

info@mimearttheatre.pl

www.mimearttheatre.pl

Repertuar - Grudzień 2021
Brak spektakli w danym miesiącu

Archiwum