EN

11.06.2021, 08:30 Wersja do druku

Rzeszów. art_przecięcia Teatru Siemaszkowej w Krośnie

Wokół poezji, malarstwa, teatru i muzyki toczył się wtorkowy wieczór w Krośnie, który rozpoczął serię spotkań z cyklu art_przecięcia Teatru Siemaszkowej realizowanych w ramach ogólnopolskiego programu Przestrzenie Sztuki.

8 czerwca gościnnych progach Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie swoją sztuką podzielili się z publicznością podkarpaccy poeci: Jan Tulik, Jan Belcik, Stanisław Dłuski i Jakub Pacześniak oraz malarze: Rafał Pacześniak i Grzegorz Wnęk, a także muzyk jazzowy Maciej Łukaszewicz. Spotkaniu patronował Julian Przyboś - wywodzący się z Podkarpacia, jeden z najwybitniejszych poetów polskich XX-wieku. Również jego wiersze wybrzmiały w interpretacji aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej Joanny Baran-Marczydło i Pawła Gładysia. 

Spotkanie poprowadzili poeci Stanisław Dłuski i Jakub Pacześniak a rozmowy o poezji, sztuce i życiu przeciągnęły się do kuluarów.

Pełna fotorelacja na stronie www.teatr-rzeszow.pl

Projekt Przestrzenie Sztuki ma na celu powołanie ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego i opierających się na istniejących instytucjach kultury. Program ma charakter interdyscyplinarny, włączający różne dziedziny działalności artystycznej i promieniujący na cały region. Stanowi nowy kierunek w zarządzaniu kulturą, oparty na modelu budowania lokalnych relacji, współpracy i infrastruktury dla działalności artystycznej oraz edukacyjnej w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Teatr im. Wandy Siemaszkowej jest jednym z pięciu teatrów, które są operatorami programu.

Projekt Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków MKDNiS, a realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca.

Źródło:

Materiał nadesłany