EN
5.07.2022, 10:09 Wersja do druku

Poznań. Znamy program Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce

Pierwsze ogólnopolskie Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce odbędzie się między 15 a 18 września 2022 roku w Poznaniu. Organizatorem Forum jest Centrum Sztuki Dziecka. Poniżej prezentujemy program wydarzenia.

fot. mat. organizatora

Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce to spotkanie środowiska pracującego w obszarze teatru dla dzieci i młodzieży, osób, które chcą nawiązać nowe znajomości lub pogłębić relacje z dawnymi współpracownikami i współpracowniczkami. Przede wszystkim jednak to spotkanie wszystkich tych, którzy i które chcą zaangażować się w środowiskową debatę o teatrze dla młodych, a także działać na rzecz rozwoju tego obszaru sztuki.

Program Forum to propozycja spojrzenia w przeszłość, na osiągnięcia związane ze współczesną dramaturgią, jakie udało się wypracować przez ostatnie trzydzieści lat, a także wychylenie w przyszłość - w kierunku planów i zamierzeń na najbliższe lata. Przede wszystkim jednak jest to zaproszenie do przyjrzenia się teraźniejszości. Dlatego też centralny punkt Forum stanowi środowiskowa dyskusja na temat raportu „Teatr dla dzieci i młodzieży - zmiana paradygmatu?” opracowanego w 2022 roku, poruszającego zagadnienia związane z obecnością tekstu w teatrze dla młodej widowni.

Forum stanowi kontynuację i rozwinięcie dotychczasowych działań Centrum Sztuki Dziecka związanych ze wspieraniem rozwoju dramatu dla młodych, przede wszystkim spotkań i warsztatów dramatopisarskich towarzyszących Konkursowi na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, które odbywają się od 1994 roku (początkowo w Zaniemyślu, później - w Obrzycku). Z tego też powodu Forum ma dwie części. Pierwsza, zamknięta, jest skierowana do osób uczestniczących w 33. edycji Konkursu i ma charakter warsztatowy. Druga - to szereg wydarzeń o charakterze dyskusyjnym, do udziału w którym zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej rozmowy. Do zobaczenia w Poznaniu!

Zespół Forum

Kuratorka projektu: Joanna Żygowska

Współpracowniczka merytoryczna: Justyna Czarnota

Produkcja: Aleksandra Łozowska, Ewelina Chatłas, Agnieszka Waligóra

PROGRAM

czwartek, 15 września 2022

od 12:00 - Spotkanie autorów i autorek uczestniczących w 33. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży (spotkanie zamknięte)

piątek, 16 września 2022

do 14:30 - Spotkanie autorów i autorek uczestniczących w 33. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży (spotkanie zamknięte)

16:00 - Otwarcie Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce

16:30-18:30 - 30 lat dramaturgii dla dzieci i młodzieży w Polsce - panel dyskusyjny

Z perspektywy 30-lecia serii Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży spojrzymy na trzy ostatnie dekady dramatu dla młodej widowni, biorąc pod uwagę jego rozwój, zmiany, jakie zaszły w repertuarach polskich scen, w sposobach obecności autorów i autorek podczas procesu powstania spektaklu, a także w samym postrzeganiu tekstu w teatrze dla dzieci i młodzieży. Ważnym punktem odniesienia dla rozmowy będzie także Kongres Polskiego Teatru dla Dzieci i Młodzieży (2005) i jego bezpośredni efekt „Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989–2003”.

W gronie rozmówców i rozmówczyń znajdą się osoby o znaczącym wkładzie w rozwój współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży w Polsce, od lat związane z Konkursem na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Będą to m.in.: Zbigniew Rudziński, Jerzy Moszkowicz, Katarzyna Grajewska. Do zaangażowania się w rozmowę zaprosimy także widownię.

Prowadzenie spotkania: Marzenna Wiśniewska.

18.30 - Wręczenie dyplomów laureatom 33. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży i premiera 49. numeru serii Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży

19:30 - Bankiet z okazji 30-lecia serii Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Klubokawiarni Meskalina

sobota, 17 września 2022

10:00-11:40 - Sztuki najnowsze. Showcase tekstów nagrodzonych w 33. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży i rozmowa z autorami

Podczas Forum zostaną zaprezentowane fragmenty sztuk: „O Alusi z dachu” Pawła Fica, „jak umierają słonie duże i ciężkie?” Mariusza Gołosza, „NANOWO albo obrazy płaczącego dyrektora banku o znikaniu i pojawianiu się na nowo dla osób w każdym wieku po to żeby mogły wrócić” Beniamina Bukowskiego, „WEJDŹ NOWA” Kuby Kaprala oraz „(nie)zapomniana historia” Michała Kaźmierczaka.

Czytają: dramatopisarze i dramatopisarki biorące udział w warsztatach podczas Forum.

Po czytaniach odbędzie się rozmowa z autorami.

11:40-12:00 - Przerwa na kawę i herbatę

12:00-13:00 - „Teatr dla dzieci i młodzieży. Zmiana paradygmatu?” - prezentacja raportu z badań

Raport „Teatr dla dzieci i młodzieży. Zmiana paradygmatu?”autorstwa Anny Buchner, Katarzyny Fereniec-Błońskiej i Marii Wierzbickiej-Tarkowskiej powstał jako pokłosie spotkań przeprowadzonych wiosną 2022 roku z udziałem trzech grup zawodowych pracujących w obszarze teatru dla młodych: dramatopisarek i dramatopisarzy, reżyserek i reżyserów oraz dyrektorek i dyrektorów. Współtwórczyniami jego koncepcji są Justyną Czarnota i Joanna Żygowska. Treść raportu zostanie udostępniona online jesienią tego roku.

13:00 - 14:30 - Rozmowy na temat raportu (cz. I)

Dyskusja nad raportem odbędzie się w formie zapraszającej do udziału wszystkie uczestniczące w Forum osoby i będzie miała charakter środowiskowej, eksperckiej debaty. Zaproponowane tematy rozmów stolikowych, pracy w grupach czy małych paneli dyskusyjnych pozwolą skomentować i poszerzyć tematy podjęte w badaniu. Rozmowy odbędą się w kameralnej, otwartej i twórczej atmosferze (także przy kawie i herbacie), a powstałe w ich ramach materiały (np. notatki, nagrania) zostaną opracowane w formie środowiskowego komentarza do raportu.

Wprowadzenie do dyskusji i opieka nad rozmowami: Justyna Czarnota.

14:30-15:30 - Obiad

15:30-18:00 - Rozmowy na temat raportu (cz. II) i ich podsumowanie

19:30 - Slam dramatopisarski w Klubokawiarni Meskalina

Zapraszamy na pierwszy w historii slam twórczości dramatycznej dla młodej widowni! Do udziału zachęcamy wszystkie osoby (wymagane uprzednie zgłoszenia – liczba miejsc ograniczona!), które czują, że mają coś do powiedzenia światu, a to coś mogłoby przybrać formę fragmentu tekstu dramatycznego skierowanego do dzieci lub młodzieży. Osoba, która zwycięży, otrzyma nagrodę-niespodziankę, wykonaną własnoręcznie przez pracowniczki Działu Sztuki w Centrum Sztuki Dziecka.

Slam poprowadzi Malina Prześluga.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 września. Szczegółowy regulamin ukaże się wkrótce.

niedziela, 18 września 2022

10:00-12:00 - Dlaczego sięgamy po niemieckojęzyczną dramaturgię dla młodych? - premiera antologii „Trójka na głowie i inne sztuki niemieckojęzyczne dla młodej widowni”

Premierze książki „Trójka na głowie i inne sztuki niemieckojęzyczne dla młodej widowni” w tłumaczeniu Iwony Nowackiej (50. numer serii Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży) będzie towarzyszyła rozmowa z osobami, które w swojej pracy twórczej (reżyserskiej i pedagogiczno-teatralnej) sięgały po teksty opublikowane w antologii. Zastanowimy się wspólnie nad tym, jakie znaczenie w procesie pracy teatralnej ma uważna lektura tekstu, a także współpraca z tłumaczką.

W antologii znajdują się następujące teksty: „Ptasilot” Annah Filou, „Trik Patrika” Kristo Šagora, „Królestwo zwierząt” Nolte Decar oraz „Trójka na głowie” Carstena Brandaua.

W gronie rozmówców i rozmówczyń znajdą się m.in.: Weronika Idzikowska, Karolina Kowalczyk, Michał Lewandowski, Maciej Litkowski, Mateusz Przyłęcki oraz tłumaczka Iwona Nowacka.

12:15-14:15 - Sztuki tłumaczone i sztuka tłumaczenia tekstów dla młodej widowni. Inspiracje z dramaturgii różnych języków – rozmowa

Podczas spotkania przyjrzymy się temu, jakie teksty dla młodej widowni zostały przetłumaczone w ostatnich 30 latach na język polski, by dostrzec szeroki wachlarz propozycji, różnorodność języków i estetyk, jak i zastanowić się nad ich aktualnością - w perspektywie czasu, jaki upłynął od momentu publikacji oraz odczytania ich we współczesnym polskim kontekście.

W gronie rozmówców i rozmówczyń znajdą się tłumaczki mające doświadczenia pracy w obszarze teatru dla młodej widowni, m.in.: Gabriela Abrasowicz, Jolanta Jarmołowicz, Martyna Lehman, Iwona Nowacka, Bogusława Sochańska, Ewa Umińska. Do aktywnego udział w spotkaniu zostaną zaproszeni także wszyscy uczestnicy i uczestniczki Forum, by wspólnie zastanowić się nad potrzebami związanymi z sięganiem po sztuki tłumaczone przez twórców i twórczynie oraz powodami (nie)umieszczania ich w planach repertuarowych polskich scen.

Prowadzenie: Joanna Żygowska

14:00-14:30 - Podsumowanie i zamknięcie Forum

14:30-15:30 - Obiad

Wszystkie wydarzenia Forum odbywają się w Scenie Wspólnej (chyba, że zaznaczono inaczej). Udział w Forum możliwy jest dla akredytowanych uczestników i uczestniczek.

AKREDYTACJE

Akredytacje dla osób chcących wziąć udział w Forum obejmują:

- udział we wszystkich wydarzeniach zaplanowanych w programie,

- 48-godziny dostęp do Scen Czytanych online wyprodukowanych przez Centrum Sztuki Dziecka („Ptasilot”, „Stalowy wilk”, „Łapacz snów”, „Drapando, czyli Atak Zamszałego Starucha”, „Mary, Łowczyni Skamielin”, „Miasto”),

- obiady i przekąski podczas wydarzeń,

- nocleg (w zależności od wariantu akredytacji).

Warianty akredytacji:

● z noclegiem (16-18.09) w pokoju jednoosobowym - 200 zł,

● bez noclegu (16-18.09) - 100 zł,

● jednodniowa bez noclegu (dowolny dzień) - 50 zł.

Akredytacja dziennikarska

Dziennikarzy i dziennikarki zainteresowane udziałem w Forum zapraszamy do kontaktu z biurem, celem ustalenia indywidualnych zasad udziału w wydarzeniu.

Liczba akredytacji jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy na wydarzenie odbywają się za pomocą formularza online (FORMULARZ). Po przesłaniu ankiety zgłoszeniowej, osoba zainteresowana otrzyma (najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych) informacje o zakwalifikowaniu do udziału.

Zgłoszenia obejmujące noclegi przyjmujemy do 25 sierpnia, akredytacje bez noclegu - do 5 września. Potwierdzenie akredytacji następuje po zaksięgowaniu opłaty.

Biuro Forum

Aleksandra Łozowska

[email protected]

tel.: 791 571 521

Źródło:

Materiał nadesłany