EN
17.09.2021, 15:55 Wersja do druku

Poznań. Premiera "Kongresu: 2071" na finał projektu OFF Opera

5 października w Poznaniu odbędzie się prapremiera intermedialnego utworu teatralno-muzycznego Kongres: 2071 z muzyką Andrzeja Koniecznego. Autorką tekstu i reżyserką spektaklu jest Zdenka Pszczołowska.

fot. mat. organizatora

Kongres: 2071
off-opera
Finał Projektu OFF Opera 2021
5 października 2021, g. 20.00,  Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu


Przyszłość, ludzie. Czujcie się tu jak u siebie. Dom to tu, „dopóki się da”.

5 października 2021 w Poznaniu odbędzie się prapremiera intermedialnego utworu teatralno-muzycznego Kongres: 2071 z muzyką Andrzeja Koniecznego. Autorką tekstu i reżyserką spektaklu jest Zdenka Pszczołowska. Kompozycja opowiada o braku porozumienia w czasach upadku ludzkiej cywilizacji. Jej podstawę stanowi partytura graficzna, za której kolektywne wykonanie odpowiadać będą zarówno zaproszeni aktorzy i muzycy, jak i artyści-amatorzy, którzy wzięli udział w muzyczno-performerskich warsztatach. Nawiązując do idei sztuk społecznych oraz koncepcji musickingu autorstwa Christophera Smalla, australijskiego muzyka i edukatora, współtwórcami koncertu performatywnego będą także wszyscy widzowie i widzki zgromadzeni na premierze.

Kongres: 2071 powstaje na genologicznie nieokreślonym gruncie. Z jednej strony ma związki z teatrem dramatycznym, z drugiej jest także mocno osadzony w muzyce, jednak w inny sposób niż opera lub teatr muzyczny w ogóle. Kongres: 2071 jest też silnie związany z teatrem ruchu i tańca, a także z tradycją performansu. W sensie formalnym i światotwórczym inspirację dla Kongresu stanowi twórczość Stanisława Lema, a zwłaszcza Opowieści o pilocie Pirxie, które zresztą mają swoją emanację w projekcie i stanowią bezpośredni punkt odbicia dla nie-historii. Bo twórcy konsekwentnie odchodzą od fabularnego prowadzenia opowieści, oddalają się także od historii jako takiej, choć z drugiej strony cały czas są z nią związani, bo przyszłość jest związana z historią, choć przecież nieustannie ją porzuca…  

Twórcy we współpracy z grupą amatorów kreują widowisko (choć to chyba nie jest najlepsze określenie właściwego wydarzenia, ale na razie nikt z zespołu nie wymyślił lepszego), które tematycznie dotyczy przyszłości odległej o pięćdziesiąt lat od dzisiaj, zadają sobie pytania o tę przyszłość, próbują przewidywać, spekulować i weryfikować potencjalności na podstawie wciąż tych samych danych. Proces ten ma charakter niejednorodny. Tekst stanowi tylko jedno z narzędzi do myślenia i mówienia o przyszłości, równoważne narzędzia stanowią muzyka i ruch: ruch uruchamia audiosferę, audiosfera uruchamia słowa, słowa uruchamiają ruch, ruch muzykę i tak dalej… Wszystko dzieje się w świecie precyzyjnych reguł, chociaż liczba możliwych rozwiązań jest nieskończona. Układ może zadziałać inaczej w zależności od publiczności, w tym jej mikroruchów, przypadkowych działań i odgłosów.

Twórcy traktują temat przyszłości w sposób wieloaspektowy. Interesują ich zarówno gusła, przewidywania i fantazje, rozważania na temat sprawczości i inicjatywy, projektowania przyszłości, jak i zjawiska związane ze zdywersyfikowanymi teoriami czasowości. Kongres: 2071 to konceptualna wariacja na temat przyszłości za pięćdziesiąt lat, wariacja odnosząca się także do wątku relatywności pojmowania czasu, także tych pięćdziesięciu lat, stawiająca też pytanie o to,

ile to pięćdziesiąt lat od dziś.
Zdenka Pszczołowska

Komplementarną częścią Kongresu: 2071 jest premiera publikacji o charakterze eksperymentu społeczno-artystycznego. Na zaproszenie OFF Opery kilkanaście osób ze świata kultury, sztuki, nauki i biznesu napisało swój List do przyszłości – wiadomość do kogoś lub czegoś istniejącego w 2071 roku. W projekcie wzięli udział: Anna Nieznaj, Ewa Bińczyk, Natalia Hatalska, Piotr Voelkel, Malcolm xD, Przemysław Staroń, Przemysław Czapliński, Szczepan Kopyt, Wojciech Wiński, Ziemowit Szczerek i Zdenka Pszczołowska. Redaktorem publikacji jest Daniel Stachuła.
Premiera publikacji zaplanowana jest na 5 października 2021. Z tej okazji o godzinie 18.00 w Sali Wielkiej CK ZAMEK odbędzie się także spotkanie z autorami i autorkami listów, które poprowadzi Joanna Bednarek. Limitowane bezpłatne egzemplarze publikacji będą rozdawane podczas wydarzenia.

Finał Projektu OFF Opera
KONGRES FUTURYSTYCZNY
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu


g. 18.00 | Sala Wielka | List do przyszłości
premiera publikacji | spotkanie z autorami i autorkami listów | prowadzenie: Joanna Bednarek

g. 20.00 | Sala Wielka | Kongres: 2071 – off opera
reż. Zdenka Pszczołowska | muz. Andrzej Konieczny | chor. Oskar Malinowski

Występują: uczestnicy i uczestniczki warsztatów muzyczno-performerskich Kongres: 2071.

Tekst i reżyseria | Zdenka Pszczołowska
Muzyka | Andrzej Konieczny
Choreografia | Oskar Malinowski
Światła | Arkadiusz Kuczyński
Produkcja | Zuzanna Głowacka

Bezpłatne wejściówki na wydarzenia dostępne do odbioru w kasach Centrum Kultury ZAMEK od 20 września 2021.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury.
Więcej informacji: www.offopera.pl | https://www.facebook.com/offopera

***
OFF Opera 2021 to dwa komplementarnie uzupełniające się projekty: program artystyczny i program edukacyjny – oba tworzą nową jakość w interdyscyplinarnych działaniach muzyczno-teatralnych poprzez odwołanie do alternatywnych, offowych rozwiązań twórczych. Opera jest dla nas nie tyle zamkniętym, skończonym dziełem, ile sposobem opowiadania o wielopłaszczyznowej, niejednoznacznej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Od początku swego istnienia OFF Opera realizuje działania w nurcie sztuki społecznej, partycypacyjnej, włączającej odbiorców i odbiorczynie w proces twórczy. W naszej pracy łączymy zaplecze teoretyczne związane z badaniami nad kulturą i sztuką z szeroką gamą praktyk społeczno-kulturowych i artystycznych.

* * *

Publikacja List do przyszłości, stanowi element zadania Projekt OFF Opera 2021 – program edukacyjny, który jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1. ustawy dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz budżetu Miasta Poznania, środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu Poznańskiego.
Widowisko Kongres:2071 jest elementem zadania Projekt OFF Opera – program artystyczny dofinansowanego z budżetu Miasta Poznania.

OFF Opera to społeczno-artystyczny projekt czerpiący pełnymi garściami z kultury popularnej i alternatywnej. Co roku zaskakuje kolejnym hybrydowym widowiskiem – współczesnym odpowiednikiem syntezy sztuk. Tym razem powraca ze zdwojoną mocą – przez cały wrzesień w Poznaniu i siedmiu wielkopolskich miastach toczyć się będą twórcze spotkania dla dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych i seniorów. Wszystko za sprawą 7. edycji projektu, która nosi tytuł List do przyszłości.

OFF Opera łączy w sobie wiele dziedzin: muzykę, literaturę, teatr, film, grafikę, sound art, a w tym roku także naukę i technologię. Projekt dzieli się na program edukacyjny, w którym znajdzie się 5 cykli warsztatowych, a także program artystyczny, zakończony premierą widowiska “Kongres:2071”. Jak w operze – wiele dyscyplin i komunikatów złoży się w jeden patchworkowy utwór, podatny na różnorodne interpretacje. Efekty zaprezentujemy podczas dwudniowego finału wydarzenia – 4 i 5 października w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Tytułowy „List do przyszłości” to nasze główne medium. Chcemy potraktować tę formę, jako pretekst do rozważań m.in. na temat katastrofy klimatycznej, przyszłości edukacji, problemu przeludnienia, kolonizacji innych planet, czy nieśmiertelności. Opera jest dla nas nie tyle zamkniętym, skończonym dziełem, ile sposobem opowiadania o wielopłaszczyznowej, niejednoznacznej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Od początku istnienia realizujemy działania w nurcie sztuki społecznej – włączamy odbiorców i odbiorczynie w proces twórczy. Razem z uczestnikami i uczestniczkami projektu stworzymy współczesne odsłony epistolografii – zastanowimy się jaką wiadomość chcielibyśmy przekazać nieznanemu adresatowi lub adresatce z 2071 roku. Temat ten wybrzmi także w specjalnie przygotowanej publikacji zawierającej listy do przyszłości napisane przez ludzi kultury, sztuki, nauki i biznesu.

Kuratorzy OFF Opery zaplanowali sześć intrygujących działań, których efektem będą potencjalne scenariusze przyszłości. Pierwszy z nich to Bajka Robotów – adresowane do dzieci warsztaty oparte na metodzie design thinking. Zajęcia poprowadzili m.in. ilustrator Grzegorz Myćka, a wynikiem twórczego spotkania będzie animacja poklatkowa opowiadająca o wynalazkach i zawodach przyszłości. Drugi scenariusz przyjmie formę video-manifestu i zaprezentuje konkluzję prowadzonych przez Daniela Stachułę warsztatów Ostatni Dzwonek – dotyczących przyszłości edukacji. Trzeci scenariusz to dokumentalna refleksja osób, które najprawdopodobniej nie doświadczą dalekiej przyszłości – seniorów i seniorek biorących udział w warsztatach Poste Restante przygotowanych przez Marcina Kluczykowskiego. Czwarty scenariusz zostanie zaprezentowany pod postacią dźwiękowej instalacji i podsumuje warsztaty Przyszłość: Soundtrack prowadzone przez Jana Skorupę i Ewelinę Chatłas. Kolektywna wizja przyszłości wyłaniająca się ze spostrzeżeń uczestników i uczestniczek warsztatów jest kanwą dla piątego scenariusza przyszłości – Kongresu: 2071 – dramatu Zdenki Pszczołowskiej z muzyką Andrzeja Koniecznego. Finałowa offopera opowie o braku porozumienia w czasach upadku ludzkiej cywilizacji. Utwór zostanie spisany w formie partytury graficznej i przygotowany podczas intensywnych warsztatów muzyczno-performerskich w dniach 27 września – 5 października, które poprowadzą choreograf Oskar Malinowski, a także reżyserka i kompozytor.
Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach, prosimy o kontakt na adres: [email protected] Będzie to jednocześnie ostatni punkt w ofercie edukacyjnej OFF Opery 2021.

Bezpłatne wejściówki na wydarzenia 4 i 5 października dostępne będą w kasach Centrum Kultury ZAMEK od 20 września 2021. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury. Więcej informacji: www.offopera.pl | https://www.facebook.com/offopera

Źródło:

Materiał nadesłany