EN

4.10.2022, 15:38 Wersja do druku

Poznań. CSD ogłasza III edycję call for papers „Nowe teksty o dramaturgii”

Ogłaszamy III edycję call for papers - „Nowe teksty o dramaturgii”. Jest to cykl, w ramach którego poszukujemy artykułów na temat współczesnej dramaturgii dla młodej widowni. Wybrane szkice ukażą się na stronie nowesztuki.pl. Termin nadsyłania krótkich abstraktów upływa 25 października 2022.

fot. mat. CSD

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów na nowe szkice lub artykuły, poruszające zagadnienia związane ze współczesną polską lub zagraniczną dramaturgią dla dzieci i młodzieży, czyli tekstami powstałymi po 1989 roku.

Propozycje tematów:

– przegląd tematów i estetyk w dramaturgii dla młodej widowni;

– pogłębione interpretacje utworów;

– kondycja, nurty, kierunki rozwoju, przyszłość sztuk teatralnych skierowanych do dzieci i młodzieży;

– sceniczne życie tekstów i reżyserskie interpretacje dramatów;

– dramaturgie innych kultur i języków.

Zachęcamy do lektury sztuk teatralnych publikowanych w serii „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”, które mogą stać się inspiracją do pracy twórczej. Lista opublikowanych tekstów znajduje się na stronie nowesztuki.pl w zakładce WYDAWNICTWO.

Do tej pory, w ramach cyklu „Nowe teksty o dramaturgii” zostały opublikowane artykuły:

- „Nowy język. PJM w spektaklach dla dzieci” Katarzyny Lemańskiej, w którym autorka analizuje wykorzystanie polskiego języka migowego w najnowszej dramaturgii dla młodych odbiorców i odbiorczyń;

- „Wycofać się i przeczekać. Hikikomori jako strategia przetrwania?” Wiktorii Formelii – tekst jest pogłębioną interpretacją dramatu „Hikikomori” Holgera Schobera (31. numer „Nowych Sztuk”) i scenicznej realizacji w reżyserii Anity Piotrowskiej.

Na tematy i krótkie abstrakty (500–1000 znaków) czekamy do 25 października 2022.

Należy je kierować do Aleksandry Łozowskiej na adres: [email protected]. Prosimy o wpisywanie w tytule: „Call for papers – nowe teksty”.

Wyboru tekstów dokonamy do 31 października. Termin przysyłania gotowych artykułów to 30 listopada 2021.

Liczba znaków: 10 000–15 000 znaków (ze spacjami)

Honorarium: 500 zł brutto (umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich)

Źródło:

Materiał nadesłany