EN

4.10.2022, 10:44 Wersja do druku

Krzysztof Szczepaniak: TEATR DLA MNIE TO...

Krzysztof Szczepaniak - Teatr Dramatyczny w Warszawie:  

„TEATR DLA MNIE TO… moment, spotkanie, bodziec i dialog. Miejsce zogniskowania wszystkich kotłujących się naszych lęków, strachów i radości w różnych kompozycjach, proporcjach i formach. Przy okazji miejsce, które skutecznie wymyka się i całe szczęście, definicji idealnej”.

fot. Robbie Cyron

Komentarz moderatora projektu: To dobre miejsce i czas, aby przytoczyć fragment mej rozmowy z Krzysztofem Szczepaniakiem (całość do znalezienia w archiwum e-teatru). Potwierdzają one wyjątkowość twórczą, a tym samym jego kandydaturę na aktora wybitnego: „Postać dojrzewa w aktorze, tylko wtedy gdy aktor dojrzewa w postaci. Tajemnica procesu utrzymania i wzmocnienia postaci nie tkwi w powtarzaniu roli i ćwiczeniach w domu lub w trakcie prób wznowieniowych. Liczy się każdy zagrany spektakl oraz towarzysząca mu myśl. Wtedy pracuję nad większą świadomością,  tego w czym i w kim biorę udział. Każdy kolejny spektakl czegoś mnie uczy, szczególnie ten gorzej, czy inaczej zagrany. Ważna jest też intuicja sceniczna i to co ci ona faktycznie podpowiada. Dokonuję wyboru z szerokiej palety możliwości, które sobie stwarzam i pośrednio stwarzają mi inni aktorzy. Bywa, że wracam do rozwiązań, których poniechałem, bo dopiero po kilkunastu spektaklach zaczynają one pięknie wypełniać graną postać, a czasem ewoluować w coś zupełnie nowego. Wtedy zamieszkują we mnie na stałe, a ja staję się ich bezczelnym egzekutorem (śmiech)”. 

Źródło:

Materiał nadesłany

Link do źródła