EN

10.10.2020, 14:52 Wersja do druku

Polska w żółtej strefie. Wydarzenia kulturalne z 25 proc. widownią w obu strefach

W związku z rozwojem pandemii COVID-19 od 10 października cała Polska została objęta zasadami obowiązującymi w tzw. żółtej strefie, z wyjątkiem  32 powiatów i 6 miast tzw. strefy czerwonej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 października, zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej, wydarzenia kulturalne w przestrzeni zamkniętej mogą się odbywać z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. Nie jest planowane zawieszanie działalności muzeów.

Wejście w życie nowego rozporządzenia oznacza, że prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych jest dopuszczalne:

a)       w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem:

–      udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,

–      zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa

b)      na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) pod warunkiem:

–      udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25 % liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

–      zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa

c)       na otwartym powietrzu pod warunkiem:

–      zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 100 osób,

–      zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

–      zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

W strefie czerwonej prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowej oraz związanej z projekcją filmów jest dopuszczalne:

 1. w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem:

– udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

– zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa,

 2.  na otwartym powietrzu pod warunkiem:

– zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 100 osób,

– zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

– zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Nie jest planowane zawieszenie działalności muzeów. Decyzje dotyczące zakresu ich udostępniania należą do kompetencji dyrektorów instytucji, działających w porozumieniu z organizatorem oraz właściwymi lokalnie służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

Bez względu na zachowanie dystansu, w przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. Z nakazu tego wyłączone są tereny m.in. parków, zieleńców, ogrodów botanicznych oraz ogrodów zabytkowych.

Źródło:

www.gov.pl
Link do źródła

Wątki tematyczne