03.07.2020, 12:14 Wersja do druku

Łomża. XXXIII Spotkania Teatralne Walizka we wrześniu

plakat ubiegłorocznej edycji MFT Walizka

Teatr Lalki i Aktora w Łomży od 33 lat organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. W tym roku ze względu na pandemię organizatorzy zmuszeni byli do zmiany terminu, koncepcji oraz nazwy wydarzenia na 33 Spotkania Teatralne Walizka - Moje Miasto. Program ograniczy się do prezentacji teatrów występujących w przestrzeni otwartej - ulicznej.


W br. z uwagi na pandemię dokonaliśmy zmiany specyfikacji programu, a wydarzenie przybrało nazwę SPOTKAŃ TEATRALNYCH WALIZKA-MOJE MIASTO. Program ograniczy się do prezentacji teatrów występujących w przestrzeni otwartej - ulicznej. Pragniemy zachować ciągłość festiwalu, jego różnorodność, jak również umożliwić widzom bezpośredni kontakt ze sztuką i twórcami w przestrzeni miejskiej.  Zwracam  się  do Państwa z prośbą o patronat medialny nad tym wydarzeniem zaplanowanym w terminie 3-6 września 2020 roku.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA odbywa się corocznie od 1987 roku i do tej pory gościł ponad 350 teatrów z ponad 50 krajów m. in. z Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Singapuru, Chin, Izraela, Norwegii, Włoch, Hiszpanii, Rosji, Chorwacji, Niemiec, Nowej Zelandii, Iranu i innych, a wraz z nimi dziesiątki gości z całego świata i tysiące widzów. Festiwal w ciągu 32 lat dojrzewał i ewaluował - pozyskał liczną widownię i zapewnił sobie miejsce, jako jeden z ważniejszych festiwali teatralnych w Polsce.

Festiwal stał się też marką Łomży!

WALIZKA to ważne przedsięwzięcie o dużej randze artystycznej i promocyjnej w kraju i za granicą.

Z bogatej oferty repertuarowej zapraszamy te projekty i spektakle, które są bliskie współczesnemu teatrowi ulicznemu i teatrowi formy. Istotnym aspektem festiwalu jest konfrontowanie języka sztuki lalkarskiej i teatru ulicznego  z pokrewnymi dyscyplinami sztuki oraz otwieranie na nowe przestrzenie działań artystycznych. Festiwal prezentuje teatry, które posługują się tradycyjnymi technikami teatralnymi oraz te, które wprowadzają nowe rozwiązania. Ta korelacja przekształca festiwal w miejsce wytwarzania nowych idei i interesujących projektów artystycznych, społecznych.

Festiwal stwarza możliwość promocji, poszerzenia horyzontów teatralnych i rozwijania partnerstwa kulturalnego. Mimo że organizowany jest w mieście oddalonym od centrów kulturalnych, to WALIZKA jest ceniona w środowisku i  skupi znakomite spektakle.

SPOTKANIA TEATALNE WALIZKA-MOJE MIASTO  to również ważne wydarzenie, które jest wizytówką miasta i kraju. W środowisku teatralnym zdobyło prestiż i uznanie zdecydowanie wykraczające poza granice Europy. Ważnym aspektem festiwalu jest czynnik integracyjny. Pragniemy, aby w trakcie trwania imprezy zespoły mogły lepiej się poznać, wymienić doświadczenia i nawiązać zawodowe kontakty.O NAJBLIŻSZEJ EDYCJI:

W 33 edycji SPOTKAŃ TEATRALNYCH WALIZKA-MOJE MIASTO zagoszczą zaproszone spektakle z Polski i Ukrainy.  Pragniemy zachować ciągłość festiwalu, jego różnorodność artystyczną, jak również umożliwić publiczności bezpośredni kontakt ze sztuką i twórcami w przestrzeni otwartej. Będzie to prezentacja ważnych spektakli ulicznych, tworzonych przez młodych artystów, które pokazują znaczenie współczesnego teatru ulicznego i współczesnego teatru lalkowego. Prezentują interesujące, a często odmienne formy wypowiedzi artystycznej, zróżnicowane są pod względem tematycznym, odwołują się do uniwersalnych wartości, mówią o wielu emocjach, poruszają problemy globalne – te najbardziej aktualne, jak np. wykluczenie społeczne. Chcemy też przełamywać stereotypy dotyczące postrzegania teatru lalek i form teatru ulicznego w środowisku społecznym, gdyż jego rola w budowaniu dialogu międzypokoleniowego jest coraz bardziej wyraźna. Bez wątpienia sztuka lalkarska jest zjawiskiem artystycznym, a jej głos coraz bardziej wyrazisty. Celem zadania jest wyszukiwanie i prezentacja wydarzeń teatralnych ukazujących rzeczywistość z odmiennej perspektywy w szeroko pojętej przestrzeni teatralnej, konfrontowanie ich z nowoczesnymi i tradycyjnymi środkami wyrazu artystycznego, poszukiwanie nowych rozwiązań scenicznych oraz budowanie dialogu partnerstwa między publicznością i twórcami.


Ambicją SPOTKAŃ TEATRALNYCH WALIZKA - MOJE MIASTO jest stymulowanie twórczości, konfrontowanie języka teatralnej ekspresji z pokrewnymi dyscyplinami sztuki, otwieranie się na nowe przestrzenie i artystyczne poszukiwania. Chcemy zaprezentować spektakle ważne w obszarze idei i przesłania. Mówić widzom coś ważnego o świecie współczesnym i nas samych, językiem formy i słowa. Warto też udowadniać, że współczesny teatr lalek i teatr formy ulicznej posiadają olbrzymie możliwości kreacyjne, które są nieskończone i że można stwarzać świat według własnych reguł. Powyższe słowa są  istotne w budowaniu artystycznego programu festiwalu, w okresie trudnym dla kultury.

Mamy nadzieję, że wzorem lat ubiegłych obejmiecie Państwo patronatem to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w północno-wschodniej Polsce. Informację o Państwa patronacie umieścimy we wszystkich materiałach reklamowych 33 Spotkań Teatralnych WALIZKA-MOJE MIASTO.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne